Skip to main content

Overvægtsproblemer og andre sundhedsudfordringer på landet

Overvægtsproblemer og andre sundhedsudfordringer på landet

Et solidt vidensgrundlag fra de nationale og regionale sundhedsprofiler har bidraget til et nyt fokus på det forhold, at sundhed og sygdom er ulige fordelt geografisk. Ikke mindst overvægtsproblematikken og relaterede sundhedsudfordringer udgør et stigende problem i landdistrikterne og yderkommunerne.  Geografiske forskelle i sundhed og sygdom forklares typisk ud fra klassiske variabler såsom beliggenhed i forhold til sundhedstilbud og socio-økonomisk sammensætning af befolkningen. Imidlertid fremgår det af eksisterende undersøgelser, at der er store regionale og subregionale forskelle mellem forskellige yderområder, der ikke entydigt kan forklares ud fra sådanne variabler.

Undersøgelsen skal føje ny viden til den nationale sundhedsprofil og andre analyser ved at trænge længere ned i den konkrete virkelighed i yderområderne med henblik på at belyse baggrunde for regionale og subregionale forskelle i sundhed og sygdom.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Adjunkt Martin Lindhardt

Sidst opdateret: 16.08.2016