Skip to main content

Nydanskere og udlændinges beskæftigelse og integration på landet

Nydanskere og udlændinges beskæftigelse og integration på landet

Undersøgelsen skal opbygge viden om betydningen af indvandring for landdistriktsudviklingen i Danmark.

Med udgangspunkt i indvandreres jobsituation og arbejdsvilkår samt deres tilknytning til lokalsamfundet undersøges det i projektet, på hvilken måde og i hvilket omfang indvandrere med forskellige baggrunde integreres på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet på landet, og på hvilke måder indvandringen bidrager til den sociale og økonomiske udvikling i lokalområdet.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Lektor Pia Heike Johansen

Sidst opdateret: 16.08.2016