Skip to main content

Merværdien af Leader

En stigende andel af EU’s landdistriktsmidler uddeles af lokale aktionsgrupper (LAG’er), en foreningslignende konstruktion med deltagelse af både offentlige myndigheder, private virksomheder og foreningslivet. Organiseringen og uddelingerne sker efter principperne i LEADER, et akronym for ’Sammenkædning af handlinger til udvikling af landdistriktsøkonomien’, med vægt på lokalt tilpassede udviklingsstrategier, bottom-up tilgang og netværkssamarbejder.

Hele landdistriktsprogrammet har netop gennemgået en midtvejsevaluering der generelt var positiv over for LEADER-tilgangen og LAG’ernes rolle. Dog ønsker Direktoratet for FødevareErhverv, der forvalter store dele af landdistriktsstøtten i Danmark, bedre redskaber til evaluering af den merværdi, der tænkes at blive skabt ad denne vej. Der er derfor i år lavet en resultatkontrakt mellem FødevareErhverv og CLF om udvikling af kriterier og indikatorer for merværdien af LEADER til brug for både national afrapportering og lokal selv-evaluering.

Undersøgelsen udføres af adjunkt Annette Aagaard Thuesen og postdoc. Niels Chr. Nielsen, der efter en gennemgang af den faglige litteratur og en række nationale midtvejsevalueringer vil gennemføre fokusgruppe-interviews med udvalgte LAG-bestyrelser i løbet af september-oktober. Resultatet forventes at blive en række vurderings-/evalueringsværktøjer, der kan finde anvendelse både før og efter iværksættelsen af lokale udviklingsprogrammer og –projekter, ligesom undersøgelsen afrapporteres i en CLF rapport i begyndelsen af 2012.

Læs rapporten fra undersøgelsen "Merværdien af LEADER. Man bliver bedre og bedre til at se, når vindfrikadellerne kommer op
CLF Report 16/2012 Indhold i pdf-format