Skip to main content

Lokale forskelle

Der er stor forskel på udviklingen i landdistrikterne, ikke kun mellem de bynære og de mere perifere landdistrikter, men også inden for disse to hovedkategorier. Nogle sogne og lokalsamfund er præget af et aktivt civilsamfund og oplever fremgang i bosætning og beskæftigelse, medens andre er præget af tilbagegang og et mindre aktivt civilsamfund.

I forhold til den lokale og nationale landdistriktspolitik er det væsentligt at komme ind til kernen af, hvad der skaber positive udviklingsspiraler. Samtidig kan andre lokalsamfund forhåbentlig blive inspireret af hvilke processer, der stimulerer udviklingen.

Med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje har vi undersøgt fire sogne, som har været inde i en positiv udvikling: Karby og Klitmøller i det tidligere Viborg Amt samt Skuldelev og Torup i det tidligere Frederiksborg Amt.

Undervejs i projektet har vi støttet os til en række lokale kontaktpersoner og andre, som desuden fungerer som sparringspartnere.

Resultaterne fra projektet indgår også i en ph.d.-afhandling: " Informal Meeting Places, Interaction and Learning - lessons for theory and methodology from a case study in a Danish Kayak Club"  af Pia Heike Johansen. Udkommer på engelsk på Syddansk Universitet, 2007.

Desuden har projektdeltagerne offentliggjort, eller er på vej til at offentliggøre, danske og engelske artikler.

Endelig er det tanken at danske og udenlandske analyser af lokale forskelle vil blive udgivet i en engelsksproget antologi i løbet af 2008.

Seneste udgivelse:
Hvorfor klarer nogle udkantssamfund sig bedre end andre?
Læs IFUL Report no. 2/2007 i pdf-format her

Udgivelser og anden formidling omkring projekt og delresultater i perioden 2004- :
Find en samlet oversigt her

Projektdeltagere i hele perioden:
Pia Heike Johansen, Gunnar L.H. Svendsen, Jens F.L. Sørensen og Klaus Lindegaard

Kontaktperson:
Post doc. Pia Heike Johansen, piaj@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4224

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet
  • Niels Bohrs Vej 9
  • Esbjerg - DK-6700
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 16.08.2016