Skip to main content

Innovation i landbrugsrelaterede virksomheder i landdistrikter: Best practice strategier og .. (LIV)

Vi vil analysere ca. 15 innovative tiltag inden for: oplevelsesøkonomi og jordbrug, fødevarevirksomheder, non-food og energi og gå i dybden med, hvad der på tværs af sektorer skaber innovation. Herunder også en belysning af, hvad det betyder for den regionale økonomi og beskæftigelse.

De enkelte case eksempler er endnu ikke endelig udpeget, men der vil blive lagt vægt på en geografisk spredning, store og små virksomheder, og initiativer med og uden kobling til vidensinstitutioner og med og uden offentlig støtte. Det kan dog allerede nu røbes, at det fynske samarbejde omkring TCM (Traditionel Kinesisk Medicin) vil spille en væsentlig rolle i projektet. TCM Denmark er et joint venture mellem Fyns Amt, Fyns ErhvervsCenter, Odense Kommune, Danmarks JordbrugsForskning, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Syddanske Forskerparker, som arbejder med udviklingen af traditionel kinesisk plantemedicin. For en nærmere beskrivelse henvises til TCM Denmarks hjemmeside

Også en lang række andre projekter vil blive inddraget, dels for at øge vores viden om de mulige lokale og regionale effekter af forskellige typer af tiltag, dels for at få en større forståelse for de betingelser, der hæmmer og fremmer deres opståen og udvikling.

CLF's samarbejdspartnere er Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (DJF) og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet (KU). Da forskningen i høj grad har til formål at blive omsat til praktisk handling, vil Dansk Landbrugsrådgivning i Skejby og Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) i Holstebro også blive aktivt inddraget.

LIV-projektet indgår som ét af fem projekter i forskningsprogrammet "Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle og udvikling i et regionalt perspektiv" og løber i perioden 2007-2010.

Læs mere på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside

Kontaktperson hos CLF:
Institutleder og professor Flemming Just, fj@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4220
Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet
  • Niels Bohrs Vej 9
  • Esbjerg - DK-6700
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 16.08.2016