Skip to main content

LEADER+ Danmark

LEADER+ var et EU program, der fokuserede på nye løsninger på udviklingsspørgsmål i landdistrikter.

I Danmark var der udpeget tolv områder, som var omfattet af programmet. I hvert område oprettedes en Lokal Aktions Gruppe (LAG) til at varetage områdets interesser. LEADER+ Danmark bistod disse LAGs og sikrede erfaringsudveksling og samarbejde - såvel imellem LAGs som imellem andre landdistriktsaktører i ind- og udland. 

Oversigt over aktiviterne:
LEADER+ Danmarks hjemmeside her
Se database med LEADER+ projekter her
Det europæiske LEADER+ Contact Point
Ny publikation (PDF), februar 2008: "Bedste praksis under LEADER+"

Aktuelt:
Tilbud til alle der skal arbejde med lokale aktionsgrupper i det nye Landdistriktsprogram 2007-2013.
Læs mere om de fire tilbud her

Kontaktperson:
Kandidatstipendiat Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk
eller tlf. 6550 4225
Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet
  • Niels Bohrs Vej 9
  • Esbjerg - DK-6700
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 16.08.2016