Skip to main content

Landdistrikternes potentialer for outdoor turisme

Landdistrikternes potentialer for outdoor turisme

I de senere år er der især uden for Danmark kommet en meget stor fokus på værdien af landskaber og naturressourcer for befolkningens sundhed og befindende. Inden for turisme er ”outdoor” et fænomen, som er i vækst som alternativ eller supplement til badeferier og storbyferier. Den aktive brug af naturens særlige potentialer og samspillet med alle sanser og kan have helsebringende effekter, for eksempel i forbindelse med afstresning, motion, meditation m.v. ”Outdoor” kan finde sted på alle tidspunkter af året. Tendensen understøttes af en hastig teknologisk udvikling inden for ICT til mange formål, grej og beklædning, men også nye organiseringer af fritidsliv og turisme.

De danske landdistrikter har kun marginalt udnyttet muligheder inden for den bevægelses- og sundhedsorienterede turisme, og der er en usikkerhed omkring markeder, ressourcer og organisering.

Denne undersøgelse skal kortlægge udenlandske erfaringer og analysere dem i en dansk kontekst. Der vil være særlig fokus på tilgængelighed, erhvervsinitiativ og sektoroverskridende samarbejder.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Centerleder, professor mso Anne-Mette Hjalager, Lektor Tommy Søndergaard Poulsen 

Sidst opdateret: 16.08.2016