Skip to main content

Land-by erhverspartnerskaber

Land-by erhvervspartnerskaber

En eksempelsamling med land-by erhvervspartnerskaber.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Centerleder, professor mso Anne Mette Hjalager

Sidst opdateret: 16.08.2016