Skip to main content

Læring af landet

Undersøgelsen ’Læring af landet’ beskæftiger sig med og giver eksempler på, hvilke betingelser der gør, at borgerne i landsogne i yderområderne selv kan skabe noget og dermed bidrage til at løfte områderne og skabe positiv landdistriktsudvikling. Undersøgelsen har særligt fokus på læring og erfaringsudvekslings betydning for positiv landdistriktsudvikling. Undersøgelsen er en resultatkontraktopgave, som CLF udfører for Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2010.

Undersøgelsen inddrager fem cases, som udgøres af et sogn fra hver af de fem danske regioners yderområder. De fem sogne er Øsløs i Thisted Kommune, Nees i Lemvig Kommune, Tranderup i Ærø Kommune, Øster Ulslev i Guldborgssund Kommune og Rutsker i Bornholms Kommune. Casene kan ses som eksempler på, hvordan udkantsproblematikken håndteres. De fem landsognes praksis viser en del af mulighedsrummet for løftning af landsogne.

Der er tale om en bottom-up tilgang til at undersøge landsbyudvikling. Ved brug af et spørgeskema til alle borgere og kvalitative interviews med udvalgte borgere afdækkes landdistriktsborgernes egne forståelser af, hvad der skal til i landsbyerne og deres opland for at skabe udvikling, og hvilken rolle læring og erfaringsudveksling spiller heri.

Sidst opdateret: 16.08.2016