Skip to main content

Landdistriktsvirksomhedernes innovation og eksport

Denne undersøgelse kortlægger innovationsaktiviteter i landdistrikternes virksomheder og sammenligner med virksomheder i bymæssige områder. Der er fokus på, i hvilket omfang virksomhederne arbejder med at forny deres produkter og serviceydelser, ændrer deres produktionsmetoder og justerer på markedsføring og organisation. Det antages, at en kontinuert innovation og brede samarbejdsrelationer har betydning for virksomhedernes økonomiske succes, og dette søges eftervist ved at kombinere med information om omsætnings- og eksportudvikling.

Undersøgelsen benytter den sogneinddeling, hvor Danmark deles op efter både befolkningstæthed og nærhed til bymæssige koncentrationer.

Hovedkilden til undersøgelsen er særkørsler på Danmarks Statistiks innovations- og firmadata. Der er mange eksempler på, at virksomheder trods lange afstande og tilsyneladende geografisk isolation alligevel er meget kreative, og at de formår at markere sig på både danske og internationale markeder. Analysen giver med en række cases om hyperinnovative landdistriktsvirksomheder eksempler herpå.  

Kontaktperson: Anne-Mette Hjalager, tlf. 6550 4220, hjalager@sam.sdu.dk

 

 

Sidst opdateret: 16.08.2016