Skip to main content

Historiske trends i landdistrikternes udvikling

Historiske trends i landdistrikternes udvikling

Formålet er at fremstille et notat, som på en overskuelig måde illustrerer de væsentligste udviklingstendenser i landdistrikterne i et historisk perspektiv. Rapporten vil beskrive om den demografiske og erhvervsmæssige tilbagegang i landdistrikterne er et nyt fænomen, og på hvilke tidspunkter i den nyere historie har landdistrikterne oplevet de største fald.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Adjunkt Jens Fyhn Lykke Sørensen

Sidst opdateret: 16.08.2016