Skip to main content

Grønne og andre vækstvirksomheder i yderkommuner, herunder start af nye virksomheder

Det er formålet med analysen at identificere vækst- og tilbagegangsbrancher samt nyetableringer i yderområderne sammenlignet med andre egne af landet. Der skal ses særligt på såkaldt grønne virksomheder. Det diskuteres som led i analysen, hvor det sammenholdes med den situation, som yderkommunerne er i.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Adjunkt Jesper Fredborg Huric Larsen og professor, centerleder Anne-Mette Hjalager

Sidst opdateret: 16.08.2016