Skip to main content

Gensyn med de 68 landsbyer

Gensyn med de 68 landsbyer

I 2008 gennemførte Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (det daværende navn for CLF) en undersøgelse af mulige forklaringer på, at 68 landsbyer i perioden 1997-2007 oplevede en befolkningsfremgang. Det var en periode, hvor mange landsbyer generelt var i befolkningstilbagegang. Resultatet pegede på en kombination af forklaringer, som involverede landskabs/kulturværdier, lokalt, offentligt og privat engagement og muligheder for det uformelle møde. Presset på landsbyerne og befolkningstilbagegangen er den samme nu som for 5 år siden om ikke større, og det er derfor interessant at se på, om disse 68 landsbyer stadig kan fastholde lokale borgere og tiltrække og hvorfor/hvorfor ikke.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Pia Heike Johansen

Sidst opdateret: 16.08.2016