Skip to main content

Festivaler og begivenheder på landet

Hertil kom sportslige og kirkelige begivenheder af forskellig art. Men i de senere år synes der at været vokset nye og bredere former for begivenhedskulturer frem i landdistrikterne, hvor målgrupperne både er lokale indbyggere og besøgende udefra.

Især i sommermånederne er de kystnære landdistrikter rammen om et væld af små og store festivaler. Man kan eksempelvis nævne uldfestival i Saltum i Vendsyssel og dragefestival på Fanø. Der er stort anlagte og ekspanderende klassiske musikfestivaler i Odsherred og Thy. Fødevarer er afsættet for mange begivenheder, blandt andet kirsebærfestival i Kerteminde, frugtfestival i Sakskøbing, lammefestival i Vadehavsregionen og jomfruhummerfestival på Læsø. Nogle steder danner historiske begivenheder og markante personligheder afsæt for begivenheder.

Udviklingen af bæredygtige begivenheder og festivaler er et langt og sejt træk, og det tager mange år at fremelske en festivals særlige profil og gøre en begivenhed til et skattet element i et landdistrikts liv og identitet. Det kræver dedikerede og tålmodige aktører, som ofte leverer store indsatser på frivillig basis.

Skønt festivaler og begivenheder således synes i stærk vækst i landdistrikterne, findes der ingen samlet oversigt over dem og ingen analyser af deres karakter, udvikling og effekter.  Formålet med denne undersøgelse er at skabe et overblik over festivaler og begivenheder i landets yderkommuner.

Forskningsprojektet belyser bl.a.:

  1. Hvilke typer af begivenheder og festivaler findes i landdistrikterne? 
  2. Hvordan har de udviklet sig over tid, i størrelse og i publikums- og aktørattraktivitet? 
  3. Hvorledes organiseres og finansieres festivalerne og begivenhederne?
  4. Hvem er de bærende kræfter, og hvilken betydning har frivillighedselementet? 
  5. Hvilket erhvervsmæssigt element og effekt er der? 
  6. Hvorledes bidrager begivenheder og festivaler til stedsidentiteten og sammenholdes i lokalområdet? 
  7. Hvilken turismebetydning har begivenheden eller festivalen? Og
  8. Hvilke land-by alliancer og internationale relationer understøtter praksis og udvikling på begivenheder og festivaler?

CLF kontaktpersoner: Centerleder og professor mso Anne-Mette Hjalager, Postdoc Jens Kaae Fisker og ph.d.-studerende Hanne Bat Finke

Sidst opdateret: 07.12.2016