Skip to main content

Europæisk Kulturhovedstad Esbjerg 2017

Udredning:

Den Europæiske Union har siden 1985 hvert år udpeget først en ”Europæisk Kulturby”,  f.eks. København i 1996, og siden 1999 en ”Europæisk Kulturhovedstad”. Fra 2005 blev den mellemstatslige udpegning erstattet af en rotationsordning, hvor medlemslandene efter tur nationalt vælger mellem konkurrerende kandidatbyer.

Efter optagelsen af yderligere ti medlemslande i 2004, blev det besluttet fra 2009 at udpege to lande hvert år. I 2017 er det Danmarks og Cyperns tur til at udpege en Kulturhovedstad. Formålet er ifølge Europa Parlamentets og Rådets afgørelse 1419/1999/EF fra 25. maj 1999, ”at fremhæve de europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed samt deres fælles træk og medvirke til at give de europæiske borgere større kendskab til hinanden”.

Projektet omfatter en analyse af perspektiverne i Esbjergs eventuelle kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Analysen skal give viden om:

  • Vi henvender os bredt til både nationale og internationale forskningskredse og til organisationer, beslutningstagere, embedsfolk og landdistriktsaktørerformelle og kvalificerende ansøgningskriterier

  • erfaringer fra tidligere udpegede kulturhovedstæder

  • kulturpolitiske og -strategiske behov samt konkurrencesituation

  • organisationsform og mulige samarbejdspartnere

  • finansielle perspektiver

Kulturhovedstad: Fyrværkeri eller strategi?Analysen omfatter endvidere samtaler med en række kulturaktører i Esbjerg Kommune. Projektet afvikles fra d. 10. september til d. 16. november 2007, med opfølgning i ugerne herefter. Det  finansieres af en bevilling fra Esbjerg Kommunes vækstfremmemidler.

Kontaktperson:
Konsulent Karsten Eskildsen, kes@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4221

Sidst opdateret: 16.08.2016