Skip to main content

Det lokale universITet

Ved åbningen af Det lokale universITet har hjemmesiden fået sin helt egen platform, med en central medarbejder ved Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet som ansvarshavende. Der vil fortsat være tilknyttet en række eksterne eksperter.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Hanne W. Tanvig, Center for Skov, Landskab og Planlægning,
Københavns Universitet, hwt@life.ku.dk eller tlf. 3528 1710.

Formålet med projektet Det lokale universITet er:
at skabe et brugbart udviklingsredskab for lokale i landdistrikter. Det gør vi ved at udvikle og afprøve et koncept - herunder en hjemmeside, som kan motivere og vække folks interesse for yderligere viden og læring i forbindelse med det lokale udviklingsarbejde.

CFUL, og siden 1. juli 2006 IFUL, har i opstartsfasen haft kontakt til lokale foreningsfolk fra Glejbjerg og i 1. halvår 2006 med to udviklingsgrupper fra henholdsvis Ny Tønder Kommune og Ny Skive Kommune. Det har været et meget frugtbart samarbejde som er med til at forbedre anvendeligheden af den kommende hjemmeside.

IFUL arbejder på at udvikle de første informations- og læringsværktøjer, som vil blive tilgængelige på en særskilt hjemmeside.

Projektet har opnået støttemidler fra Landdistriktspuljen, Tips/lotto-midlerne samt Det Kommunale Momsfond.

Sidst opdateret: 16.08.2016