Skip to main content

Multiland - det multifunktionelle jordbrugslandskab

Læsesal
CLF (tidl. IFUL) deltager i projektet, der vil analysere de aktuelle udviklingstræk i udvalgte jordbrugslandskaber set i relation til den offentlige landskabsforvaltning. Analyserne vil tage udgangspunkt i undersøgelser gennemført i øst- og vestjyske områder i 1990'erne og vil omfatte ændringer på samtlige landbrugsejendomme indenfor områderne samt de samlede effekter på landskabernes funktioner og strukturer.

Endvidere indgår analyser af politikker, love og planer på EU, nationalt, regionalt og lokalt niveau med hensyn til mål og udpegninger, reguleringstyper og økonomiske midler. På grundlag af analyser og evalueringer af danske og internationale erfaringer med innovative politikker og projekter gives nogle bud på fremtidens forvaltningsbehov og -muligheder.

Projektleder er professor Jørgen Primdahl, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KU (tidl. KVL) og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (DJF) er med som den tredie partner.

Projektet indgår som ét af fem projekter i forskningsprogrammet "Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle og udvikling i et regionalt perspektiv" og løber i perioden 2007-2010.

Læs mere om Multiland på www.multiland.dk

Kontaktperson hos CLF:
Institutleder, konstitueret centerleder og professor Flemming Just, fj@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4220
Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet
  • Niels Bohrs Vej 9
  • Esbjerg - DK-6700
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 16.08.2016