Skip to main content

Bredbånds betydning for den rurale udvikling

IFUL har med støtte fra Syd Energi A/S iværksat en undersøgelse af, hvilke konsekvenser udbredelsen af bredbåndsforbindelse til udkantsområderne har for udviklingen og aktivitetsniveauet.

Formålet med undersøgelsen:

  • dels at afdække den eksisterende viden om effekterne ved bredbåndsforbindelser, nationalt som internationalt

  • dels at komme med bud på hvordan man bedst udnytter de muligheder, der hermed bliver skabt i Syd Energis område.

Undersøgelsens formål afspejler det forhold, at en stor del af den hidtidige forsknings- og analyseindsats primært har fokuseret på de teknologiske og økonomiske fordele ved etablering af bredbåndsforbindelser og kun i ringe grad på den sociale og personlige værditilførsel af højhastighedsoptaget. Denne undersøgelse søger derfor en bredere tilgang til bredbåndsproblematikken, hvilket blandt andet betyder, at dataindsamlingen vil blive organiseret omkring en række temaer, der udgør centrale elementer i organiseringen og udviklingen af landdistrikter.

Læs hele projektbeskrivelsen her

IFUL's bidrag påbegyndtes i marts måned og afsluttedes i juni måned 2007.

Kontaktperson:
Adjunkt Jean-Paul de Cros Péronard, jpp@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 2747
Institutleder Flemming Just, fj@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4220

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet
  • Niels Bohrs Vej 9
  • Esbjerg - DK-6700
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 16.08.2016