Skip to main content

Bog om landdistrikterne er netop udkommet!

Der har de sidste par år været meget fokus på landdistrikterne – såvel deres udviklingspotentiale som -problemer. Den øgede opmærksomhed fra politikere, borgere, journalister og andre interessenter kræver en let tilgængelig viden, som kan kvalificere debatten yderligere.

Formålet med denne antologi er netop at formidle relevant viden om livsvilkårene i de danske landdistrikter. Bogen rummer 23 letlæselige, populærvidenskabelige og velillustrerede kapitler, der belyser nogle af de vigtigste emner inden for forskningen og den aktuelle debat.

Emnerne indbefatter den økonomiske udvikling, national og kommunal landdistriktspolitik, støtteprogrammer, børns vilkår, mediebilledet af landdistrikterne, fysisk planlægning, de nye tilflyttere, muligheder for øget bosætning, landboturisme, erhvervsudvikling, skolelukninger, biblioteker og kirkeliv.

Bogen er udkommet på Syddansk Universitetsforlag den 25. januar 2013. Eksemplarer kan bestilles hos Syddansk Universitetsforlag til en pris af 100 kr.

Kontaktperson hos CLF:
Gunnar Lind Haase Svendsen, glhs@sam.sdu.dk 

Sidst opdateret: 16.08.2016