Skip to main content

Afsluttede projekter

Afsluttede CLF projekter:


Afsluttede IFUL projekter 2006-2010


Afsluttede CFUL projekter i perioden 2001-2006

 • Regionale produkter og erhvervsudvikling (løbende tema)
 • Lokale forskelle og udvikling i Danmark (kommende udgivelse)
 • Evaluering af landsbyprojekter under Bypuljen
 • Innovation og udkantsområder
 • Ligestilling i dansk landdistriktspolitik
 • Lokale Aktionsgrupper (LAGs) i LEADER+
 • Socialt betinget bosætning i landdistrikter
 • Lokale udviklingsmuligheder og entrepreneurship i et lokalsamfund
 • Foreningslivets betydning i en landkommune - Helle Kommune  
 • Iværksættere i landdistrikter
 • Borgerinddragelse i pilotprojektet Marin Nationalpark Læsø
 • Agenda 21 på Fanø
 • De økologiske organisationers netværk og politiske indflydelse
 • Regionale landbrugsstrategier
 • Erhvervsudvikling og natur
 • Mål 2 - midtvejsevaluering

Kontaktperson:
Professor, centerleder Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4220

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet
 • Niels Bohrs Vej 9
 • Esbjerg - DK-6700
 • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 29.09.2020