CLF kalender for 2017

 

December 2017

13. december: Møde i Centerbestyrelsen for CLF. Egon Noe og Pia Heike Johansen deltager.

15. december: In-Between Economies + SPACE10. Pia Heike Johansen holder oplæg om Realdania projektet "Det åbne land som dobbeltressource". Eventen samler en række parter for at diskutere projektet om, hvordan fremtidige landbrugsreformer i 2022 kan gavne landbrug, natur og  vandressourcer og stadig skabe attraktive muligheder for det virkelige liv.  

November 2017

6. november: Egon Noe deltager i møde med Kooperationen.

9. november: Egon Noe deltager i møde med Varde Kommunes borgmester Erik Buhl Nielsen.

13. november: Det kgl. Danske Landhusholdningsselskabs efterårskonference med temaet: Udfordringer og muligheder for fremtidens landmænd frem mod 2025. Birgitte Eberhardt deltager.

14. november: The final symposium for the EU Valerie projekt. VALERIE (VALorising European Research for Innovation in agriculturE and forestry) is a 7th Framework Programme (FP7) project focusing on improving the flow of information between farmers, foresters, advisers and researchers to help drive innovation. Birgitte Eberhardt deltager.

21.-22. november: Sympsium: Hyper-Rural: the end of urbanism? at Manchester School Architecture. Pia Heike Johansen deltager.

23. november: Erhvervsstyrelsens dialogmøde om landdistriktsforskning og indsatser for landdistriktsudvikling. Egon Noe, Chris Horbel og Pia Heike Johansen deltager.

27. november: Egon Noe deltager i møde med SEAS-NVE.

Oktober 2017

2. oktober: Landdistriktskonferencen 2017. Egon Noe, Gunnar Lind Haase Svendsen, Jens Fyhn Lykke Sørensen og Annette Aagaard Thuesen deltager. 

3. oktober: Forskerdeltagelse ved Collective Impact arbejdsgruppemøde hos Realdania. Pia Heike Johansen deltager.

5. oktober: Pia Heike Johansen holder oplæg om erhvervsudviklingsstrategier i På Forkant Strategier ved års Byplanmødet i Fredericia.

13. oktober: Møde i Centerbestyrelsen for CLF. Egon Noe og Annette Aagaard Thuesen deltager.

26. oktober: Seminar "Hvordan skal fremtidens landbrug finansieres i Danmark. Alle er velkomme. Læs programmet og hvordan du tilmelder dig.

September 2017

29. august til 2. september: 57th ERSA europæisk regionalforskerkonference ‘Social Progress for Resilient Regions’ i Groningen. Annette Aagaard Thuesen deltager. 

6.-7. september: Annette Aagaard Thuesen deltager i et møde i Bruxelles, arrangeret af det europæiske netværk for fiskeriområder, Farnet. Læs mere om Farnet.

20. september:  ’Danmark i Balance – på vej mod en bæredygtig forandring’ i RemisenBrande. Arrangører:  Danmark på Vippen og Tænketanken Cevea . Egon Noe deltager.

20.-22. september: deltager Annette Aagaard Thuesen i et seminar i Leuven, Belgien, med overskriften "Changing villages - What about people?". Læs mere her

27.-30. september: Pia Heike Johansen deltager i forskergruppeseminar om synergi og konflikt i måling af effekt af multifunktionel jordfordeling.

August 2017

29. august til 2. september: 57th ERSA europæisk regionalforskerkonference ‘Social Progress for Resilient Regions’ i Groningen. Annette Aagaard Thuesen deltager.

Juli 2017

3.-5. juli. Egon Noe deltager i projektmøde om SUFISA-projektet.

6.-7. juli. Egon Noe deltager holder key note på ICCAS konferencen

 24.-27. juli:
Egon Noe deltager i ESRS konferencen i Krakow, hvor de organiserer en session om "Finance, Institutions and the governance of European agriculture".  
Annette Aagaard Thuesen deltager i en session om unges flyttemønstre og tilknytning til deres lokale landdistrikt.  Sessionen hedder "Countryside connections: staying in the countryside".
Pia Heike Johansen har Paper presentation af 'Everyday rural territorialisation' in the session: Hearing multiple voices.

Juni 2017

6. juni: Centerbestyrelsesmøde – Egon Noe og Annette Aagaard Thuesen deltager.
6. juni: Annette Aagaard Thuesen deltager som medlem af bedømmelsesudvalg ved forsvaret for ph.d.-afhandlingen "'Bænken på kanten. Social kapital, lokalsamfund og lokalt forankrede kulturbærende institutioner' forfattet af Elisabeth Lauridsen Lolle.

8. juni: Egon Noe holder oplæg for Danvand.
8. juni: Annette Aagaard Thuesen er censor for masterprojekter ved Master i Landdistriktsudvikling og Landskabsforvaltning, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet.

Folkemødet på Bornholm
15. juni: Pia Heike Johansen deltager i debatten om "Billigere færgebilletter - hvad nu", kl. 16-16.45
15. juni: Kan flere frivillige få Udkantsdanmark til at blomstre? Egon Noe deltager i debatten den 15. juni kl. 18-19

Folkemødet på rel="noopener noreferrer" Bornholm
16. juni: Kommunens rolle som facilitator og kollektiv samskaber. Egon Noe deltager i debatten den 16. juni kl. 17.45-18.30.
16. juni: Heike Johansen deltager i debatten kl. 11.45-12.45 "Det gode liv på landet"

Folkemødet  på Bornholm
18. juni kl. 10.15 – 11.30: Er Fremtidens Landsbyer stadig Danmarks DNA? Egon Noe deltager.

29. juni: Pia Heike Johansen: Forskergruppepræsentation af målepunkter for multifunktionel jordfordeling i Skive Kommune

Maj 2017

3. maj: Landdistriktshøring i folketinget. Egon Noe deltager.

4. maj: Oplæg om rapporten "Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest" for Referencegruppen ved SDU i Esbjerg.

8. maj: Møde i den danske forberedelsesgruppe for den 5. nordiske landdistriktskonference, som afholdes i Vingsted 14-16. maj 2018 i samarbejde mellem Syddansk Universitet og Københavns Universitet. http://ruralities.org/ . Annette Aagaard Thuesen deltager.

8. maj: Uddannelsesudvalgsmøde for Administrationsbacheloruddannelsen ved UC Syd.

15. maj: Pia Heike Johansen deltager i debatpanelet "På forkant" - konference på Christiansborg: 25 kommuner viser nye veje til langsigtet udvikling.  Følg livestreaming af konferencen, og læs programmet

17. maj: Workshop vedr. Ribe Madstation. Pia Heike Johansen og Hannibal Hoff deltager.

31. maj: EuAGRI – Egon Noe deltager

April 2017

24. april: Egon Noe deltager i netværksmøde for landdistriktskonsulenter i Horsens.

Marts 2017

7. marts: Pia Heike Johansen og Annette Aagaard Thuesen holder oplæg: Angsten for provinsen, Dansk Sociologiforening.

19.-20. marts : Annette Aagaard Thuesen holder oplæg på Internat for deltagere i fokusgruppe for projekt om Kirken på Landet arrangeret af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster. 

20. marts: Annette Aagaard Thuesen holder oplæg ved generalforsamling i Øster Lindet Lokalråd.

22.-23. marts: Pia Heike Johansen: afvikling af tværfaglig Collective Impact forskergruppeworkshop om multifunktionel jordfordeling

27.  marts: FLAG møde, Annette Aagaard Thuesen deltager . Annette Aagaard Thuesen deltager som Geografisk Ekspert for Danmark sammen med repræsentant fra Farnet i møde for FLAG koordinatorer afholdt af Erhvervsstyrelsen.

31. marts: Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde. Egon Noe og Annette Aagaard Thuesen deltager.

Februar 2017

1.-2. februar. Egon Noe deltager i projektmøde om SUFISA-projektet. '

8.-23. februar. CLF får besøg af lektor Marcia Ostrum, Washington State University

 21. februar. Marcia Ostrom, Center for Sustaining Agriculture and Natural Resources, Washington State University holder seminar på CLF om "Agriculture from the middle and new innovative Development pathways seen in an US perspective".

 27. februar. Egon Noe inviteret til høring om dansk landdistriktspolitik i nyere tid. Afholdes på Christiansborg.

Januar 2017

5. januar. Gunnar Lind Haase Svendsen holder foredrag "Samfundsbærende værdier. Tillid og frihed" på Aarhus Katedralskole. Foredraget er delvis landdistriktsrelateret. 

20. januar. Egon Noe holder tiltrædelsesforelæsning - læs hele tiltrædelsesforelæsningen

26. januar. Pia Heike Johansen afvikler workshop om implementering af lokal fødevarestrategi i Sønderborg Kommune.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies