CLF kalender for 2018

December

18. december: Egon Noe deltager i møde i folketingets vækstudvalg.

10. december. Egon Noe deltager i SUFISA projektmøde i Bruxelles.

5. december: Centerbestyrelsesmøde. Egon Noe og Annette Aagaard Thuesen deltager.

November

27.-29. november: Nordregio møde i Lund. Egon Noe deltager.

20.-23. november: UNISECO projektmøde i Venedig. Egon Noe deltager som medlem af projektrådgivningsgruppen.

21. november: Projektmøde i Arden: Multifunktionel jordfordeling. Pia Heike Johansen deltager.

18. november: Landbokulturseminar i Harrevig Egnens Folkeuniver sitet. Egon Noe holder oplæg.

17. november: Landbokulturseminar i Lemvig Folkeuniversitet. Egon Noe holder oplæg.

1. november: KADK - oplæg for studerende, med åben adgang. 

1. november: KADK - oplæg for borgerne i Agger.

Oktober

1. og 2. oktober: Projektmøde "LUP på Sundheden". Annette Aagaard Thuesen deltager.

4. oktober: Projektmøde "LUP på sundheden". Annette Aagaard Thuesen deltager.

4. oktober: Screen for Facilitatorfunktionen i Mariagerfjord Kommune. Pia Heike Johansen præsenterer.

8. oktober: Kick-off møde i projektet "Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne. Jens Fyhn Lykke Sørensen og Gunnar Lind Haase Svendsen deltager.

10. oktober: Møde med Landdistrikternes Fællesråd. Egon Noe deltager.

12. oktober: 1. års ph.d.-evaluering for Bo Villumsen. Titlen på afhandlingen er: Frivillige foreninger som turismeaktører. Ekstern evaluator er professor Jørgen Ole Bærenholdt, Roskilde Universitet. Intern evaluator er Chris Horbel. Klaus Levinsen er vejleder og Egon Noe bivejleder. Evaluering finder sted på SDU, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg i mødelokale 5.
Alle er velkomne!

23. og 24. oktober: ESA projektmøde. Pia Heike Johansen deltager.

29. til 31. oktober: Forskerseminar om livskvalitet. Pia Heike Johansen deltager.

September

24. september: Projektmøde om fremtidens multifunktionelle jordfordelinger. Pia Heike Johansen deltager.

17. september: Landdistriktskonferencen 2018 på Hotel Faaborg Fjord. Egon Noe deltager.

13. september: Seminar om "Ny turisme i tomme bygninger" i Skive Kommune. Egon Noe deltager. 

6. september: Møde i projektgruppen "Kirken på landet". Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv deltager.

August

8. - 10. august: 29th Nordic Sociological Association Conference in Aalborg. Pia Heike Johansen deltager.

9. august: Møde med Landdistrikternes Fællesråd. Egon Noe deltager.

Juli

29. juni - 5. juli: IFSA konference i forbindelse med SUFISA projektet. Egon Noe deltager.

Juni

29. juni til 7. juli: IFSA konference i forbindelse med SUFISA projektet. Egon Noe deltager.

14. - 17. juni: Folkemødet på Bornholm

14. juni, kl. 13.00-13.45: Egon Noe deltager i panelet: Hjemmeblind - kender landdistrikterne deres egne styrker?

Maj

29. maj: Projektmøde: Kirken på landet

24. maj: International Research Workshop on Entrepreneurship and Context at SDU, Kolding. Egon Noe deltager.

17. maj: CLF centerbestyrelsesmøde i Regionhuset, Vejle.

14.-16. maj: 5th Nordic Conference for Rural Research i Vingsted centret. Egon Noe, Pia Heike Johansen, Gunnar Lind Haase Svendsen, Jens Fyhn Lykke Sørensen og Helle Rotbøll Randløv deltager.

April

9. april: Netværksmøde for landdistriktskonsulenter. Egon Noe deltager.

9. april: Gunnar Lind Haase Svendsen holder foredrag om Sociologi og kulturanalyse og tillid på Vejle Gymnasium.

11. april: Projektmøde om Kirken på landet. Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv deltager.

Marts

2. marts: Pia Heike Johansen holder oplæg for Erhvervsstyrelsen om den faglige måling af multifunktionel jordfordeling, potentialer for landdistriktsudvikling og nye veje for inddragelse af lokale. 

5. marts:  Gunnar Lind Haase Svendsen holder forelæsning om "Tillidskultur og landbokultur" - Kulturinstitutioner og Kulturliv på SDU, Esbjerg

14. marts: Opstartsmøde for projektet "Kirken på landet". Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv deltager.

16. marts:  Årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd. Egon Noe deltager.

 

19. marts:  CS-workshop om "Det gode demente liv".  Egon Noe deltager.

 

 

Februar

9. februar: Collective Impact seminar. Pia Heike Johansen deltager med oplæg om tværfaglighed ved multifunktionel jordfordeling.

9. februar: Anne-Mette Hjalager's tiltrædelsesforelæsning: Værdikæder i turismen - en nøgle til erhvervets innovation, bæredygtighed og økonomiske success. Forelæsningen finder sted på  SDU i Kolding. Egon Noe deltager.

23. februar: Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer's høring om public servicemedierne i landdistrikterne. Pia Heike Johansen er oplægsholder.

28. februar: Landdistriktskonference 2018. Fællesskabsøknoomier - Kooperative og udvikling i landdistrikterne . Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv holder oplæg om    forskningsprojektet "Fællesskabsøkonomiernes betydning i lokalsamfundet".  Læs hele programmet

Januar

12. januar: Møde med Erhvervsministeriet. Egon Noe deltager.

16. -19. januar: Workshop i SUFISA-projektet (Eberslunde, Berlin). Egon Noe deltager.

19. januar: Møde i forskergruppen Collective Impact på Aarhus Universitet. Pia Heike Johansen deltager.

22. januar: Møde hos Hertha Levefællesskab i forbindelse med Kooperationsprojektet. Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv deltager.

25. og 26. januar: Dansk Sociologikongress 2018. Egon Noe, Gunnar Lind Haase Svendsen og Jens Fyhn Lykke Sørensen deltager. Læs mere om sociologikongressen

29. januar: Møde på Thorup Strand i forbindelse med Kooperationsprojektet. Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv deltager.

31. januar: Høring omkring fremtidens postvæsen i landdistrikterne på Christiansborg. Egon Noe deltager.

Kalenderen for 2017

 
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies