Skip to main content

Tidligere CFUL udgivelser

CFUL UDGIVELSER omfatter Skriftserier, som er trykt og udgivet på initiativ af CFUL. Alle CFUL udgivelser er tildelt et ISBN-nr.

Thomsen, L.; Tanvig, H. W. (2006): Landdistriktsstøtten på Danmarkskortet. Skriftserie 13/06, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Thuesen, A. Aa.; Johansen P. H. (2005): Lokale udviklingsprojekter. Evaluering af bypuljeprojekter i "Den bæredygtige landsby" og
"Mindre byer - større muligheder". Skriftserie 12/05, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Stoye, M.; Tanvig, H. W. (2005): Regionale produkter - Det oprindelses-orienterede innovationssystem. Skriftserie 11/05, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Lindegaard, K.; Tanvig, H. W.; Sørensen, J. F. L.; Stoye, M. & Jensen, M. V. (2005): Innovation og periferi - fødevarer, møbler og turisme. Skriftserie 10/05, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Tanvig, H.W. (red.) (2005): At være eller ikke at være - landdistrikter i bevægelse. Debatbog 2, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Busck, A. G.; Jensen, M. V.; Svendsen, G. L. H. & Tanvig, H. W. (2004): Ligestilling i dansk landdistriktspolitik er ikke lige meget. Skriftserie 9/04, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Busck, A. G.; Stoye, M.; Just, F. & Svendsen, S. V. (2003): Samarbejdsmodeller inden for forvaltning af natur og landskab i landbrugslandet. Casestudie fra Holland, Tyskland og Danmark. Arbejdspapir 8/03, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Thuesen, A. Aa. (2003): "Det handler om at få en plan til at virke..." Undersøgelse af de danske Lokale Aktionsgrupper i LEADER+. Arbejdspapir 7/03, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format 

Johansen, P. H. (2003): Erhvervsudvikling, lokal viden og lokale naturressourcer i landdistrikter. Et casestudie af tanginnovationsprojekt. Arbejdspapir 6/03, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Svendsen, G. L. H. (2003): Vi hilser da på hinanden... De nye tilflyttere i Ravnsborg Kommune: Problemer og muligheder. Arbejdspapir 5/03, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Tanvig, H. W.(red.) (2003): Landdistrikter i Danmark - i nye tider. Debatbog 1, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Tanvig, H. W. (2003): Myten om de mange iværksættere i landdistrikter. Arbejdspapir 4/03, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Hansen, B. S. (2003): Når et lokalsamfund vil noget mere - en undersøgelse af iværksætterpotentialer i Åle og Linnerup sogne. Arbejdspapir 3/03, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Nielsen, M. B. & Thuesen, A. Aa. (2002): Foreningslivets betydning i en landkommune - Helle Kommune. Arbejdspapir 2/02, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format

Tanvig, H. W. (ed.) (2002): Rurality, Rural Policy and Politics in a Nordic-Scottish Perspective. Working paper 1/02, CFUL, Esbjerg
Indhold i pdf-format


ANDRE CFUL UDGIVELSER omfatter medarbejderes udgivelse af bøger samt bidrag i andre forfatteres bøger.

Socialministeriet (2005): Landsbyudvikling - et idékatalog.
1. udgave, Socialministeriet. København.

Tanvig, H. W. (2005): Liv i landdistrikterne, landbruget og de andre.
I: Kan dansk landbrug betale sig? Antologi om landbrugets samfunds-økonomiske betydning i miljøperspektiv. Danmarks Naturfredningsforening.

Tanvig, H. W. (2004): Rural Policy at a crossroads in Denmark. I: Finnish Journal of Rural Research and Policy. Vol. 12/2004, No. 4, pp 14-21. Edited by Torsti Hyyryläinen, The New Rural Policy Society, University of Helsinki.

Thuesen, A. Aa. (2005): Experience with partnership organization in Danish rural policy. I: Finnish Journal of Rural Research and Policy. Vol. 12/2004, No. 4, pp 33-43. Edited by Torsti Hyyryläinen, The New Rural Policy Society, University of Helsinki.

Tanvig, H. W.; et al; Aradóttir, E. (ed.) (2005): Innovation Systems and the Periphery, Final Report. University of Akureyri Research Institute (UARI), Iceland, http://vefir.unak.is/isp/ISP-final-report.pdf.

Tanvig, H. W. (2005): Landdistrikter med forskellige vækstforløb - bilag 3, DEL 2. I: Landdistriktsredegørelse 2004, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Tanvig, H. W. (2005): Ligestilling i landdistrikter? - bilag 4.3. I: Landdistriktsredegørelse 2004, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Svendsen, G. L. H. & Svendsen, G. T. (2004): The Creation and Destruction of Social Capital: Entrepreneurship, Co-operative Movements and Institutions. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Tanvig, H. W. (2004): Hvilken indflydelse får strukturkommissionens visioner for landdistriktspolitikken og byudviklingen. I: Skov- og Landskabs-konferencen 2004, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL.

Tanvig, H. W. (2004): Entrepreneurship in Rural Areas - Wishful Thinking?
I: Nordic-Scottish University Network for Rural and Regional Development, Proceedings of the 2003 Annual Conference, pp 55-63. Inverness, Scotland. Edited by Frank Rennie, Stornoway Gazette.

Thuesen, A. Aa. (2004): Business Development through subzided local rural projects? I: Nordic-Scottish University Network for Rural and Regional Development, Proceedings of the 2003 Annual Conference, pp 135-144. Inverness, Scotland. Edited by Frank Rennie, Stornoway Gazette.

Nielsen, M. B. (2003): Local associations and networks are important players in rural development. I: Local Responses to Global Changes, pp 89-108. National Institute for Working Life, c/o Hellmanns Förlag.

Nielsen, J. K. (2003): Sustainable societal development in the knowledge based economy - with special reference to regional analysis.
I: Local Responses to Global Changes, pp 31-57. National Institute for Working Life, c/o Hellmanns Förlag.

Tanvig, H. W. (2001): Økologiske eksperimentalzoner i landdistrikter?
I: Ingemann, J.H. (red.), Samfundets udviklingsafdeling - bæredygtig udvikling gennem eksperimenter, s. 173-195. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg.

Tanvig, H. W. (2001): Job creation, employment, rural women.
I: X. Evripidou (red.), The New Challenge of Women's Role in Rural Europe, pp 126-134. Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus.

Tanvig, H. W.; Kjeldsen, C. (2000): Aktuel forskning om danske landdistrikter. IME Report, 3/2000, Syddansk Universitet, Esbjerg.