Skip to main content

Andre udgivelser

14 nye bud på Fremtidens Landsby
Futurible Maj 2017
Redaktør Tyge Mortensen


Egon Noe har skrevet artiklen på side 144 "På vej mod nye fortællinger om landsbyernes fremtider"

Futurible November 2016

Vilkår og udviklingsmuligheder for småskala fødevareerhverv i de danske landdistrikter
Af Anne-Mette Hjalager, Thorkil Boisen og Gert Løkke Leth
Læs hele rapporten

Virtuel ledelse & arbejdsmiljø - i praksis, Bind 2 
Af Henrik Holt Larsen, Anne-Mette Hjalager, Susie Kjær og Tina Mulvad Jørgensen
Udgivet af COWI A/S, CBS og SDU 2016
Læs hele bogen

Virtuel ledelse & arbejdsmiljø - strejftog gennem faglitteraturen
Af Henrik Holt Larsen, Anne-Mette Hjalager og Susie Kjær
Udgivet af COWI A/S, CBS og SDU v. CLF 2016

Læs hele bogen

Agenda Y – Yderområdernes potentialer udgivet af Realdania 2012
Anne-Mette Hjalager har forfattet kapitlet "Brug yderområdernes forskellighed forskelligt"
Gunnar Lind Haase Svendsen har forfattet kapitlet "Lokalt engagement som en stedbunden ressource i tyndt befolkede områder".
Læs hele publikationen

Se også CLF Working Papers

Og tidligere CFUL udgivelser

'Essays on innovation and growth in food networks. An organisational approach'
Af Tove Brink. Ph.-d.-afhandling 2011.
Af hensyn til copyright er afhandlingen ikke tilgængelig online. For evt. flere oplysninger venligst kontakt Tove Brink - tbr@sam.sdu.dk.

Essays on Rural Development: Essays from Contemporary Denmark
Af Jens Fyhn Lykke Sørensen. Ph.-d.-afhandling 2010. 
Af hensyn til copyright er afhandlingen ikke tilgængelig online. For evt. flere oplysninger venligst kontakt Jens Fyhn LYkke Sørensen - jls@sam.sdu.dk.

Partnership organising of rural and coastal development in Denmark – Democratic effects of governance networks in the form of local action groups (LAGs).
Af Annette Aagaard Thuesen. Ph.-d.-afhandling 2010.
Af hensyn til copyright er afhandlingen ikke tilgængelig online. For evt. flere oplysninger venligst kontakt Annette Aagaard Thuesen - aat@sam.sdu.dk.

 

Danish Local Action Groups in Rural and Fishing Areas 2008 - composition, activities, and cooperation in the start-up phase .
By Annette Aagaard Thuesen and Jens Fyhn Lykke Sørensen
Danish Institute of Rural and Regional Research, University of Southern Denmark 2009

68 landsbyer i yderområder med befolkningstilvækst i perioden 1997-2007.
Af Pia Heike Johansen og Karsten Eskildsen
Udgivet af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2008

Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder - et forsøgsprojekt på Fanø og i Gedser.
Af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter
    Pia Heike Johansen, Sarah Kristine Johansen, Flemming Just, Klaus Lindegaard og
IC Byfornyelse / Sarl Inger Callisen architecte m.a.a.:
    Inger Callisen og Jens Otto Callisen
Udgivet af Velfærdsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet 2008

 

Partnerskabsorganisering i landdistriktsudviklingen .
Af Annette Aagaard Thuesen
Nordisk Ministerråd, TemaNord 2008: 534

Pjece:
LEADER i Spil. 1. udgave.
Thuesen, A. Aa.; Thomsen, A.B. (2006):
LEADER+ Danmark, IFUL, Esbjerg.
Indhold i pdf-format

 

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet
  • Degnevej 14
  • Esbjerg Ø - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 29.09.2020