Digital informationsforsyning i gymnasieskolen

Målet med projektet er at undersøge om en øget fjernadgang til kvalitetssikrede (videnskabeligt funderede) e-ressourcer til gymnasierne tilsvarende kan øge brugen af videnskabelige materialer i elevernes opgaver – og derved øge deres faglighed og akademiske standpunkt (højere karakterer) – og samtidig gøre dem mere parate til en videregående uddannelse, hvorved der potentielt skabes flere mønsterbrydere. Klasserne udvælges i 1. g. foråret 2016, så klasserne i 2. og 3. g. har adgang til den udvidede prøveadgang i de sidste to skoleår.
Projektet undersøger også via følgeforskning fra CIFU om der er en ny form for læring på spil, samt om dette kan give anledning til anbefalinger til sektoren generelt. Et delmål er kompetenceudvikling og videndeling mellem projektpartnerne og de deltagende skoler og deres lærere. Materialerne er udvalgt og testet i dialog med en større lærergruppe. Projektet er finansieret af DEFF – Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.
Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitetsbibliotek, Gymnasieskolernes Rektorforening, CIFU, Odense Centralbibliotek, University College Lillebælt Bibliotek og Braintrust.dk.