Menu

Fremtidens Dagtilbud

Center for Børnesprog er med til at gennemføre et omfattende udviklingsprogram ”Fremtidens Dagtilbud” hvor vi udvikler interventioner og måleinstrumenter til at styrke indsatsen i dagtilbud. Projektet er finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet med 25 mio. kr. 20 kommuner landet over er forsøgskommuner eller indgår i en kontrolgruppe i forbindelse med programmet.

Udviklingsprogrammet skal give dagtilbuddene en ramme for at arbejde målrettet og systematisk med at tilrettelægge og igangsætte pædagogiske forløb med udgangspunkt i de seks pædagogiske læreplanstemaer. Det effektstudie der er en del af programmet, skal tilvejebringe sikker og generaliserbar viden der kan understøtte en fremtidig udbredelse af indsatserne.

Forskere ved Center for Børnesprog varetager primært opgaver relateret til udvikling af indsatser og måleinstrumenter der anvendes i programmet samt bidrager til effektforskningen.

Det er Center for Børnesprogs samarbejdspartner på forskningsprojekterne SPELL og FART PÅ SPROGET, Rambøll Management Consulting, der står i spidsen for projektkonsortiet der også har deltagelse af DPU ved Aarhus Universitet, UC Nord og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Projektet forløber over 2 år. 

Se informationsmateriale om Fremtidens Dagtilbud

Se præsentation fra informationsmøde om Fremtidens Dagtilbud

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies