Menu

Center for Børnesprog

Center for Børnesprog er opløst. Forskning i børnesprog ved SDU er nu forankret i forskningsgruppen Børn & Sprog:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Isk/Forskning/Forskningsprojekter/Boern_Sprog 

Henvendelser vedrørende projekterne Ministerielt materiale til sprogvurdering, Vi lærer sprog (videreførelse af SPELL og Fart på sproget), Bogstart, Leg og læring i vuggestuen og Fremtidens dagtilbud skal ske til professor Dorthe Bleses (bleses@econ.au.dk) eller lektor Anders Højen (hojen@econ.au.dk), Aarhus Universitet.

 

 

Center for Børnesprog er landets største samlede forsknings- og udviklingsmiljø der beskæftiger sig med danske børns tidlige sprogtilegnelse. Vi dokumenterer hvordan danske børn lærer sproget og undersøger de processer som er nødvendige for sprogtilegnelsen. Vi ser fx på hvilke faktorer der hæmmer eller fremmer sprogtilegnelsen, og hvilke egenskaber ved det danske sprog der giver særlige udfordringer for små børn.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies