Menu

Thomas J. D. Jørgensen


Thomas J.D. Jørgensens gruppe forsker i proteiners strukturelle dynamik målt vha. massespektrometri og amidhydrogen (1H/2H) udveksling. Proteiners funktion er tæt knyttet til deres dynamiske struktur. Et velkendt eksempel er enzymers aktivitet og deres allosteriske regulering, der involverer et ensemble af interkonverterende konformationer. Proteiners dysfunktion hænger også sammen med deres dynamik. Adskillige sygdomme er nu erkendt som værende såkaldte protein konformationssygdomme, hvor mutationer eller ydre miljøpåvirkninger forårsager protein udfoldning eller misfoldning, der bevirker at proteinet aggregerer og derved medfører sygdom (f.eks. Parkinsons sygdom). For at opnå en grundlæggende molekylær forståelse af proteiners funktion og dysfunktion er det nødvendigt med en detaljeret viden om proteinernes dynamiske struktur. Udvekslingskinetikken for polypeptidkædens amidhydrogener er direkte forbundet proteinets strukturelle dynamik og vi bruger massespektrometri sammen med isotopudveksling til at bestemme disse hydrogenatomers udvekslingskinetik. Grundlaget for denne metode er, at amidhydrogener, der er involveret i en hydrogenbinding er beskyttet mod udveksling med solventet (D2O). Derfor vil amidhydrogenatomer i et nativt foldet protein udveksle langsomt, hvis de er en del af en stabil hydrogen-bundet struktur. Derimod vil amidhydrogener i ustrukturerede eller fleksible områder udveksle meget hurtigt med levetider på under et sekund. Amidhydrogener i kontaktfladen af et proteinkompleks er ligeledes beskyttet mod isotopudveksling. Vi udnytter dette fænomen til at undersøge bindingsepitoper og protein-protein kompleksers dynamik.


Forskningsleder: Lektor, ph.d. Thomas J. D. Jørgensen


Forskere og forskningsgruppe:


Postdoc Marija Nisavic

Ph.d.-stipendiat Inga Tuneew

Akademisk medarbejder Eva Christina Østerlund

Gæsteforsker Simon Mysling

Erhvervsph.d Daniel Weltz Pedersen
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies