Menu

Ole Nørregaard Jensen

Ole Nørregaard Jensen (f. 1965, Odense, DK) er professor ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB) på Syddansk Universitet i Odense. Han forsker og underviser i proteiners struktur og funktion og er specialist i anvendelse af massespektrometri til at karakterisere proteiner og proteomer isoleret fra celler og væv.
Ole Nørregaard Jensen opnåede kandidatgraden i cellebiologi og datalogi på SDU i 1990. Han opnåede i 1994 Ph.D.-graden i Biokemi og Biofysik ved Oregon State University, Corvallis, USA, hvor han karakteriserede proteiners vekselvirkninger med nukleinsyrer (DNA og RNA) (vejleder: Prof. Douglas F. Barofsky).  Derefter flyttede Ole N. Jensen til European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland. I samarbejde med Matthias Mann bidrog han til udviklingen af nye massespektrometri teknikker til proteinanalyse indenfor det spirende forskningsområde “proteomics". I 1997 vendte Ole Nørregaard Jensen tilbage til Odense og Syddansk Universitet som adjunkt og begyndte nye studier af cellesignalering og protein fosforylering ved hjælp af avanceret tandem massespektrometri. Ole Nørregaard Jensen blev ansat som lektor i 2000, og Lundbeck Foundation Research Professor i perioden 2004-2009. Han blev tildelt en EliteForsk pris fra Uddannelsesministeriet i 2009 for sit bidrag til udviklingen af feltet phosphoproteomics til studier af celle signalering og regulatoriske protein-netværk. Ole N. Jensen’s seneste forskning er især fokuseret på proteiners roller i cellekernen og i kromatin, som led i aktiviteterne i Danmarks Grundforskningsfonds Center for Epigenetik (2007-2017). 

Ole Nørregaard Jensen var fra 1. august 2010 til 31. juli 2016 institutleder på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB). Han er leder af VILLUM Center for Bioanalytical Sciences på SDU, som blev indviet i 2014 med en bevilling på 60 Mkr fra VILLUM Fonden. Ole N. Jensen leder også PRO-MS, den nationale danske forskningsinfrastruktur for massespektrometri og proteomanalyse, som i 2016 modtog en bevilling på 40 Mkr fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Ole Nørregaard Jensen har igennem årene vejledt mere end 50 specialestuderende, ph.d. studerende og postdocs indenfor proteinkemi, massespektrometri og proteomanalyse. Han har etableret forskningssamarbejder med en lang række forskningsgrupper i og udenfor Danmark, og med flere private virksomheder. Han har udgivet mere end 250 videnskabelige artikler og holdt foredrag på konferencer og symposier over det meste af verden. Han er stiftende medlem og formand for the Danish Proteomics Society (DAPSOC) og medlem af HUPOEuPA og ASMS. Ole Nørregaard Jensen blev i 2014 medlem af Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV).

Forskningsleder: Professor Ole Nørregaard Jensen 

Forskningsgruppe:
Lektor Adelina Rogowska-Wrzesinska

Postdoc Rebecca Kirsch
Postdoc Lauren Elisabeth Smith
Postdoc Owe Möginger
Postdoc Maribel Navarro Munoz

Akademisk medarbejder Tina Ravnsborg

Ph.d.-stipendiat Masa Babovic
Ph.d.-stipendiat Ignacio Arribas Diez

Kontorfuldmægtig Lene Bjeld Hørning

Proteinforskning

Proteiner bliver ofte beskrevet som cellernes arbejdsheste, fordi de har mange vigtige strukturelle og funktionelle roller i cellen. Proteiner opretholder cellers stofskifte og integritet, og proteinerne responderer på ændringer i cellens miljø. Min forskningsgruppes mål er at kortlægge og beskrive de molekylære mekanismer der regulerer proteiners funktion og aktivitet med henblik på at forstå de komplekse protein-netværk i levende celler. Disse studier bidrager også til forståelse af hvordan sygdom opstår, f. eks visse kræft- og stofskiftesygdomme. Min forskningsgruppe er særligt interesseret i at undersøge proteinerne i kromatin og deres roller i transkriptionel og epigenetisk regulering. Vi karakteriserer også proteiner i mikrober og planter og deres egenskaber i forhold til vækst, stofskifte og udvikling. Vi bruger avanceret massespektrometri og databehandling (bioinformatik) til at identificere proteiner og dynamiske post-translationelle protein modifikationer, såsom fosforylering, acetylering og glykosylering.
Oles forskningsgruppes resultater og opdagelser er udgivet i en række forskningsartikler (
liste i PubMed)

Protein Research group
Center for Epigenetics

Læs mere på den engelske side.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies