Martin Røssel Larsen


Forskningen i Martin R. Larsens gruppe er fokuseret på anvendelsen af biologisk massespektrometri i proteomanalyse, primært i karakterisering af post-translationelle modifikationer af proteiner og deres indflydelse på forskellige biologiske systemer. Derudover arbejder gruppen med en del forskellige biologiske systemer og sygdomme gennem samarbejder med akademiske grupper på universiteter og hospitaler samt firmaer.

Det primære fokus i Martin R. Larsens gruppe er at udvikle nye og mere effektive kvantitative massespektrometriske- og affinitetsoprensningsmetoder og strategier til karakterisering af fosforylerede og glykosylerede proteiner fra komplekse blandinger samt at anvende disse strategier til at studere forskellige biologiske problemstillinger. Nogle af de større projekter i gruppen er:

- Udvikling af large-scale strategier for identifikation og kvantisering af fosforylerede- og sialyleredeproteiner fra små mængder af cellemateriale (primære celler).

- Karakterisering af fosforylerings-afhænging calciumsignalering i nerve-ender efter forskellige stimuleringer af nerven (f.eks., depolarisering).

- Karakterisering af fosforylerings-afhænginge signaleringsmekanismer i beta-celler fra bugspytkirtlen som følge af stimulering med forskellige pro-inflammatoriske cytokiner (f.eks. Interleukin-1β).

- Karakterisering af ændringen i glykosylering af overfladeproteiner på kræftceller (sialylering) og deres indvirkning på metastase.

- Membran-proteomanalyse samt karakterisering af fosforylerede- og sialyleredeproteiner i membraner.

- Kinomics – studiet af kinasers tilstedeværelse og aktivitet i celler ved hjælp af kinase inhibitor-affinitetsoprensning og massespektrometri. Karakterisering af kinaser i nerveender.

- Biomarker discovery med fokus på glyckosylerede proteiner i kropsvæsker (plasma, serum, cerebrospinal-væske etc) med fokus på type 2 diabetes, Alzheimers Disease og andre CNS-relaterede sygdomme.

Udover de ovenstående projekter har vi en masse mindre projekter med diverse eksterne samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om forskningen i Martin R. Larsens gruppe i den engelske version.Forskningsleder: Professor mso, ph.d.  Martin Røssel Larsen


Forskningsgruppe:  
Postdoc Taewook Kang
Postdoc Muhammad Tahir
Postdoc Santosh Bhosale

Ph.d.-studerende Eva Bang Harvald 
Ph.d.-studerende Lasse Gaarde Falkenby
Ph.d.-stipendiat Komal Kumari Mandal
Ph.d.-stipendiat Inga Boll 

Akademisk medarbejder/projekt koordinator Arkadiusz Nawrocki 
Akademisk medarbejder Pia Jensen

Martin Røssel Larsen er også leder af Center for Klinisk Proteomanalyse.