Menu

Kim Ravnskjær

Kim Ravnskjær tiltrådte som adjunkt ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB) i foråret 2015. Han erhvervede sin PhD-grad ved Syddansk Universitet i 2006 og blev ansat i Prof. Marc Montminys laboratorie på Salk Institute for Biological Studies i La Jolla (USA). På Salk publicerede Kim Ravnskjær flere videnskabelige artikler om den hormonelle regulering og dysregulering af transkriptionsfaktorer og metaboliske gener i leveren på forskellige diabetiske dyremodeller.

Ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, har Kim Ravnskjær og hans forskningsgruppe fokus på udviklingen af NASH og leverfibrose som følge af fedme og Type 2 diabetes. Gennem deres forskning kortlægger de, hvilke cellulære og molekylære mekanismer, der driver udviklingen af leverfibrose i mus og mennesker. Målet med deres forskning er at udforske nye aspekter af leverens molekylær- og cellebiologi in vivo og herigennem udvikle nye metoder til bedre prognostik og behandling af den ellers dødelige sygdom.

Kim Ravnskjær er medlem af det Danske Diabetesakademi (DDA) og Den Europæiske Diabetesforening og er medstifter af Forskningsenheden for Funktionel Genomanalyse og Metabolisme ved BMB. Han har senest modtaget stipendier fra Den Europæiske Diabetesfond (EFSD), EU kommissionen samt Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom.

Kim is medstifter og bestyrelsesmedlem i det netop opstartede Grundforskningscenter 'ATLAS' (Center for Functional Genomic and Tissue Plasticity). Centret er tværfakultært og kombinerer de nyeste sekventeringsteknologier med prækliniske og kliniske studier af plasticiteten i lever og fedtvæv i forbindelse med fedme og stofskiftesygdom.

Forskningsleder: Lektor Kim Ravnskjær

Forskningsgruppe:
Akademisk medarbejder Ann-Britt Marcher

Ph.d.-studerende Sofie Marchsteiner Bendixen

Cellulær plasticitet i den raske og fibrotiske lever

Non-alkoholisk steatohepatitis (NASH) er manifestationen af det metaboliske syndrom i leveren og antager nu karakteren af en verdensomspændende epidemi. NASH er karakteriseret ved fedtaflejringer og kronisk betændelse i leveren. NASH er forbundet med dannelsen af arvæv (leverfibrose) og er blandt de hyppigste årsager til skrumpelever (cirrhose), leversvigt og leverkræft. På trods af sygdommens udbredelse og alvor, vides kun meget lidt om de molekylære mekanismer, der ligger til grund for udviklingen af NASH og skrumpelever.

I vore projekter undersøger vi, hvorledes leverens cellepopulationer kommunikerer med hinanden og undergår dramatiske forandringer under udviklingen af skrumpelever. Gennem funktionel genomanalyse, vævsbiologiske undersøgelser og fysiologiske tests karakteriserer vi forskellige musemodeller, som lider af fedme, diabetes og NASH. Centrale teknikker i vores laboratorie er udviklingen og karakteriseringen af transgene mus, genmanipulation af bestemte cellepopulationer i mus ved in vivo levering af shRNA, transkriptom- og kromatinanalyser med moderne RNA/DNA sekventeringsteknikker samt konfokal fluorescensmikroskopi. Bioinformatiske teknikker og algoritmer lader os analysere de store datamængder og herved afdække gen-regulatoriske netværk og sygdomsmekanismer. Vi kan herved kortlægge de molekylærbiologiske forandringer under NASH udviklingen og opnå en dybere indsigt i sygdommens opståen, biologi og behandling.

Aktuelle projekter:

1. Celletypespecifik analyse af genregulatoriske netværk og ændringer kromatinstrukturen in vivo under udviklingen og helbredelsen af eksperimentel leverfibrose i transgene mus.

2. Enkeltcelle mRNA sekventeringsanalyser (scRNAseq) af de enkelte cellepopulationer i leveren og deres plasticitet under udviklingen af NASH.

3. NASH-associerede 7TM-receptorer, deres funktion og regulering i leverens stellate celler.

4. Afdækning af cellulære mekanismer bag Fibrotisk hukommelse.

Udvalgte publikationer

Hepatic Insulin Resistance Following Chronic Activation of the CREB Coactivator CRTC2.
Hogan MF, Ravnskjaer K, Matsumura S, Huising MO, Hull RL, Kahn SE, Montminy M. J Biol Chem. 2015 290(43), 25997-6006.

Glucagon regulates gluconeogenesis through KAT2B and WDR5 mediated epigenetic effects,
Ravnskjaer K, Hogan M, Lackey D, Tora L, Dent SY, Olefsky J, Montminy M, J Clin Invest. 2013, 123(10), 4318-4328.

Class IIa Histone Deacetylases Are Hormone-Activated Regulators of FOXO and Mammalian Glucose Homeostasis,
Mihaylova MM, Vasquez DS, Ravnskjaer K, Denechaud PD, Yu RT, Alvarez JG, Downes M, Evans RM, Montminy M, Shaw RJ. Cell. 2011, 145(4), 607-21.

Du kan finde dne fulde publikatiosliste for adjunkt Kim Ravnskjær her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies