Menu

Irina Kratchmarova

Kommunikationen mellem celler, væv og organer er afgørende for opretholdelsen af kroppens homeostase. For fyldestgørende at beskrive de biologiske processer som finder sted i denne process, er det afgørende at afdække samtlige de signalleringsveje som hormoner, vækstfaktorer og cytokiner benytter sig af. De processer som udløses af sekreterede faktorer spænder fra celle-vækst og -differentiering  til autofagi, aldring og celledød ved apoptose.  Hovedmålet for vores forskning er en udtømmende karakterisering af de sekretede molekyler fra forskellige celletyper, væv og  organer for derved at finde ud af hvordan de medvirker til at definere den fysiologiske tilstand for et individ – og hvordan dette samspil ændres ved sygdom.

Vi fokuserer analysen på de faktorer sekreteret fra forskellige mammale celletyper som kan bidrage til udviklingen af komplicerede og ofte uhelbredelige sygdomme - f.eks. stofskiftesygdomme og de komplikationer som de medfører. Vi følger mesenchymale cellers sekretom under specifikke processer som differentiering og sygdomsmodeller ved hjælp at kvantiativ proteomics, bioinformatik og komplementære molekylærbiologiske tilgange. Vores forskning er p.t. primært rettet mod de mekanismer, som styrer differentieringensprogrammet for muskelceller, fedtceller og osteocyter.  Vi benytter de meget følsomme og specifikke metoder fra kvantitative proteomanalyse som SILAC til at afkode hele signalleringskaskader i tid og rum – dette giver et detaljeret billede af regulationen og de cellulærer processer som finder sted under de differentieringsprogrammer, der styrer udviklingen fra mesenchymale stamceller til andre celletyper. Det overordnede formål med vores forskning er at kaste lys på de mekanismer, som ligger til grund for sygdomme og bruge den viden til at komme et skridt nærmere en individbaseret behandling af sygdomme baseret på viden om de faktorer der styrer cellers udvikling.

Forskningsleder: Lektor, Ph.d. Irina Kratchmarova

Forskningsgruppe:
Akademisk medarbejder Vyacheslav Akimov

Se venligst også den engelske side for mere information.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies