Menu

Frank Kjeldsen

Proteiner er fundamentale biologiske molekyler og helt afgørende for at opretholde liv. De fleste proteiner bliver modificeret gennem biologiske processer. Dette medfører en række ændringer i proteinets kemiske sammensætning. Nogle af de bedst kendte forandringer sker ved, at fosfat-grupper eller sukker-grupper knytter sig til proteiner. Dette har stor betydning for proteinernes funktion. For eksempel øges stabiliteten og opløseligheden af proteiner i blodet, når disse modificeres med sukker-grupper. På samme måde er en lang række biologiske processer reguleret af fosfat-gruppers tilstedeværelse på proteiner. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler nye teknikker, der gør det muligt for os at beskrive disse modifikationer. I dag er den dominerende teknik massespektrometri, hvor analysen foregår ved, at molekyler fragmenteres (deles) i mindre stykker. Herefter bestemmes massen af disse mindre stykker, hvilket er en analytisk måde at beskrive proteinmodifikation på.

Forskning i Frank Kjeldsens forskningsgruppe er derfor fokuseret omkring udvikling, anvendelse og opnåelse af en dybere forståelse af nye fragmentationsteknikker i moderne proteinforskning. Fragmentationsreaktioner som er initieret ved hjælp af elektroner har de sidste 10 år fået stor betydning inden for proteinkarakterisering, da disse reaktioner resulterer i information omkring primær sekvens og post-translationelle modifikationer som ikke opnås ved traditionelle fragmentationsteknikker.

For flere detaljer se den engelske udgave.

Forskningsleder: Professor  Frank Kjeldsen

Forskningsgruppe:
Postdoc Anja Billing

Laboratorietekniker Andrea Lorentzen
Laboratorietekniker Vibeke Jørgensen

Videnskabelig assistent 
Vladimir Gorshkov

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies