Menu

Frank Kjeldsen

Proteiner er fundamentale biologiske molekyler og helt afgørende for at opretholde liv. De fleste proteiner bliver modificeret gennem biologiske processer. Dette medfører en række ændringer i proteinets kemiske sammensætning. Nogle af de bedst kendte forandringer sker ved, at fosfat-grupper eller sukker-grupper knytter sig til proteiner. Dette har stor betydning for proteinernes funktion. For eksempel øges stabiliteten og opløseligheden af proteiner i blodet, når disse modificeres med sukker-grupper. På samme måde er en lang række biologiske processer reguleret af fosfat-gruppers tilstedeværelse på proteiner. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler nye teknikker, der gør det muligt for os at beskrive disse modifikationer. I dag er den dominerende teknik massespektrometri, hvor analysen foregår ved, at molekyler fragmenteres (deles) i mindre stykker. Herefter bestemmes massen af disse mindre stykker, hvilket er en analytisk måde at beskrive proteinmodifikation på.

Forskning i Frank Kjeldsens forskningsgruppe er derfor fokuseret omkring udvikling, anvendelse og opnåelse af en dybere forståelse af nye fragmentationsteknikker i moderne proteinforskning. Fragmentationsreaktioner som er initieret ved hjælp af elektroner har de sidste 10 år fået stor betydning inden for proteinkarakterisering, da disse reaktioner resulterer i information omkring primær sekvens og post-translationelle modifikationer som ikke opnås ved traditionelle fragmentationsteknikker.

For flere detaljer se den engelske udgave.

Forskningsleder: Professor  Frank Kjeldsen

Forskningsgruppe:
Postdoc Asif Manzoor Khan
Postdoc Anja Billing

Laboratorietekniker Andrea Lorentzen
Laboratorietekniker Vibeke Jørgensen

Videnskabelig assistent Renata Rank Miranda
Videnskabelig assistent Vladimir Gorshkov

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies