Menu

Barbara Guerra

Barbara Guerra er lektor ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Hun blev tildelt sin ph.d.-grad i biokemi og cellebiologi i 1998 fra Syddansk Universitet for sine studier af struktur, funktion og regulering af udvalgte protein kinaser.
Efterfølgende, som postdoc ved samme universitet, undersøgte hun, hvilken rolle protein phosphorylering spiller i regulering af intracellulære processer.
I 2001 blev hun adjunkt i Jean Y.J. Wangs forskningsgruppe ved University of California-San Diego, USA hvor hun studerede reguleringen af cellecyklus' forløb og hvilken indflydelse DNA skadende stoffer har på humane cancercellers overlevelse og vækst.
Hun vendte tilbage til Syddansk Universitet i 2003 som lektor, hvor hun fortsatte sine forskningsaktiviteter indenfor feltet cancercellebiologi, støttet af forskellige danske fonde og private donationer. I 2006 modtog hun undervisningsprisen fra Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet for sit engagement og sin dedikation til undervisningen. Hun har vejledt mere end 60 bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende samt postdocs og etableret talrige nationale internationale samarbejder.
Siden 2010 har hun været valgt som medlem af fakultetets ph.d.-udvalg og formand for instituttets ph.d.-udvalg. Siden 2012 har hun være valgt ind i Institutrådet og været inviteret medlem af redaktionen på tidsskriftet Oncology Reports. 

Forskningsleder: Lektor Barbara Guerra 

Forskningsgruppe
Ph.d.-stipendiat Amina Arslanagic (medvejleder)

Postdoc Sabrina Brøner Frederiksen

Laborant Tina Holm
Gæsteforsker Birgitte Brinkmann Olsen

Proteinkinaser, hovedregulatorer af cellulære processer

Barbara Guerras gruppe fokuserer på forskellige forskningsområde,r som har en specifik gruppe enzymer, proteinkinaserne, som fællesnævner. Vores mål er at forstå, hvordan proteinkinaser bliver reguleret og deres indflydelse på intracellulære signal transduktion pathways, som igen er linket til fysiologiske og patologiske processer i mammale celler.

Vi er hovedsageligt interesseret i at afkode cancercellers resistens mekanismer, som kontrolleres af proteinkinaser, og finde nye og effektive små molekyler, som blokerer deres aktivitet. I en mere fysiologisk kontekst studerer vi proteinkinasers rolle i beskyttelsen af mitochondrier med oxidativ stress, og hvordan de hermed bidrager til redox homeostase. Derudover fokuserer vi på dynamikken i opdagelse og reparation af DNA-skader og den rolle, protein phosphorylering spiller i at mediere og kontrollere disse processer.

Læs mere på den engelske side.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies