Skip to main content

Hurtig omstilling af robotter sikrer produktion i Danmark

Af innovationskonsulent Lone Søvad Madsen fra TEK Innovation, lsma@tek.sdu.dk.

Danske produktionsvirksomheder stræber mod at kunne producere små serier med få produkter til en fordelagtig pris og dermed holde sig på markedet i et meget konkurrencepræget miljø.

Globalisering har trukket mange produktioner til udlandet, men de danske virksomheder øjner muligheden for at blive foretrukken leverandør af højt specialiserede løsninger til en konkurrencedygtig pris.

Fleksible produktionslinjer med ny forskning
Ønsket om fleksible produktionslinjer med høj grad af automatisering giver ofte udfordringer i forhold til hurtig omstilling af robotter. Eksisterende metoder til programmering af robotter kræver ofte særlige specialister.

For at udvikle nye og bedre metoder til instruktion af robot-bevægelsesbaner har virksomheden Universal Robots i Odense indgået et samarbejde med forskere fra SDU Robotics. Arbejdet udføres som et ErhvervsPhD-projekt, hvor arbejdet foregår dels i virksomheden, dels på SDU.

Målet er at forske i nye metoder, der kan forsimple robotprogrammeringen så meget, at der ikke kræves særligt uddannede specialister til opgaven.

Når forskeruddannelse og industrien følges ad

ErhvervsPhD-samarbejdet giver stort udbytte til både virksomheden og forskergruppen. Universal Robots har en dedikeret medarbejder til at forske i fremtidens lettilgængelige programmering af robotter og dermed sikre sig en førende position i branchen.

- Den simple programmering betyder, at selv virksomheder med små produktionsserier kan høste fordele ved automatisering i form af øget effektivitet og omstillingsparathed, siger Esben Østergaard fra Universal Robots.

- SDU Robotics har også gavn af det nære samarbejde med industrien, som ofte giver anledning til yderligere samarbejde enten som forskning eller uddannelsesprojekter, siger lektor Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Fakta om ErhvervsPhD
Projektet løber over tre år og leverer målrettet forskning til virksomheden samt PhD-uddannelse af civilingeniør. Virksomheden ansætter kandidaten og ejer dermed rettighederne til eventuelle opfindelser, som udvikles undervejs. Virksomheden modtager et tilskud på op til 17.000 kr. pr. måned fra InnovationsFonden efter godkendt ansøgning.


Vil du vide mere om muligheden for ErhvervsPhD samarbejde, fakta og frister for ansøgning: Innovationsfonden eller TEK Innovation

 

Sidst opdateret: 30.10.2020