Menu

TEK satser ambitiøst på internationalisering – men mangler studiejobs

 Af international koordinator Jørgen Breier Henriksen fra TEK – Kommunikation og Internationalisering, jbh@tek.sdu.dk.

Internationalisering på uddannelsesområdet er et centralt indsatsområde for Syddansk Universitet.

Det Tekniske Fakultet har meget ambitiøse målsætninger på internationaliseringsområdet. Vi ønsker at tiltrække flere dygtige studerende og forskere fra udlandet, og vi ønsker at alle fakultetets studerende tilegner sig internationale kompetencer i løbet af deres studietid.

Mindst halvdelen af de studerende skal tilbringe et semester i udlandet ved et partneruniversitet eller i en praktik-virksomhed.

Men hvorfor er det vigtigt at være internationale, at modtage udenlandske studerende, og at give vores danske studerende mulighed for at tilbringe et semester i udlandet?

Ingeniører skal kunne agere på et globalt arbejdsmarked. Med den øgede globalisering på arbejdsmarkedet og i særdeleshed på ingeniørområdet stilles der større krav til ingeniørens evne til at arbejde på tværs af landegrænser og indgå i tværkulturelle teams.

Samtidig har danske virksomheder behov for dygtige medarbejdere, som kan leve op til de øgede krav, og gennem den øgede internationaliseringsindsats, vil fakultetet bidrage til at løse denne udfordring.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser udførte i 2012 en “Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold”.

Undersøgelsen konkluderer, at virksomheder entydigt siger, at udlandsophold bidrager til, at de studerende indhenter meget relevante erfaringer og kompetencer, som virksomhederne efterspørger, når de rekrutterer nyuddannede til virksomheden.

Internationalt udsyn og interkulturel forståelse er vigtige egenskaber og kompetencer på dagens jobmarked, men de bliver endnu vigtigere for de private virksomheder i fremtiden.

Udveksling af studerende

Den bedste måde at sørge for, at danske studerende får de internationale kompetencer, der efterspørges, er ved at de tilbringer en del af deres studietid i udlandet.

Fakultets ambitiøse mål er, at halvdelen af de studerende tilbringer et semester i udlandet. Det er cirka en fordobling af det forventede antal udgående i 2016.

Når så mange studerende rejser ud, er det nødvendigt, at der kommer et tilsvarende antal udvekslingsstuderende til fakultetet fra udenlandske partneruniversiteter, så de danske studerende, der ikke rejser ud, også bliver en del af et internationalt studiemiljø.

Derfor ligger der også en stor opgave for fakultetet i at indgå samarbejde med mange attraktive partneruniversiteter i hele verden.

Internationale full-degree studerende

Udveksling med udenlandske partneruniversiteter sikrer, at fakultetets danske studerende tilegner sig internationale kompetencer. Enten ved at rejse ud, eller ved at følge undervisning og lave projekter sammen med udvekslingsstuderende, der kommer fra udlandet og de internationale studerende, som følger en hel uddannelse.

Udvekslingsstuderende tager dog hjem igen, og derfor er det vigtigt, at fakultetet optager flere studerende fra udlandet på diplom/bachelor- og kandidatuddannelserne for at kunne opfylde det behov som regionens virksomheder har for kvalificeret arbejdskraft.

Virksomhedernes mulighed for at medvirke

Vi ser gerne, at de regionale virksomheder medvirker i processen med at skabe et mere internationalt Teknisk Fakultet.

Det kunne blandt andet være ved at tilbyde relevante studiejobs til udenlandske studerende, modtage udenlandske praktikanter og skabe kontakt til eventuelle udenlandske datter- eller søsterselskaber, som kunne modtage ingeniørpraktikanter.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at italesætte, at internationale kompetencer er karrierefremmende.

Hvis I er interesserede i at høre mere eller kan tilbyde et samarbejde, så kontakt:

International koordinator Jørgen Breier Henriksen, 6550 7352 eller jbh@tek.sdu.dk
International koordinator Henrik Johnsen Vindt, 6550 7458 eller hjv@tek.sdu.dk

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies