Menu

Ingeniøruddannelsernes første nyhedsbrev – SDU Engineering

Kære alle

Hermed ingeniøruddannelsernes første nyhedsbrev, SDU Engineering fra Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, som vi sender til dig, fordi du er medlem af vores aftagerpaneler.

I løbet af efteråret 2015 har de fleste diplom- og civilingeniøruddannelser afholdt deres første aftagerpanelsmøde (de sidste uddannelser mødes første gang i disse måneder). Fra fakultetets side har vi været meget tilfredse med møderne, som har givet uddannelserne og fakultetet uundværlig input til uddannelsernes videre udvikling. For hvert møde er der i referatet indsat en handlingsplan med konkrete tiltag, uddannelsen vil arbejde videre med som konsekvens af mødet.

På overordnet plan har jeg dog noteret, at aftagernes interesse for at bidrage til uddannelserne er stor – og en tæt kontakt til aftagerne er bestemt også i både fakultetets, uddannelsernes og de studerendes interesse.

Det er på møderne blevet foreslået, at dette kunne være gennem mentorordninger, inddragelse i studiestarten, virksomhedsbesøg samt studiejobs ordninger – alt sammen noget vi vil arbejde vi arbejde videre med.

En tættere samhørighed mellem aftagere og de studerende under uddannelsen vil også være positivt i relation til en anden problemstilling, de fleste af jer har bragt på banen – nemlig at vores dimittender i sagens natur ofte er lidt ’grønne’, når de møder arbejdsmarkedet. Det kan vi nok gøre mere for at kompensere for.

Et kritikpunkt, der er gået igen er, at vi kan være for svære at få kontakt til, når en virksomhed ønsker samarbejder omkring praktik, specialer, projekter med mere - det gælder især for virksomheder, der ikke løbende har et samarbejde med os. Vi har derfor målrettet en medarbejder til denne kontakt, og I kan fremadrettet fange os lettere ved at kontakte Lone Søvad Madsen, lsma@tek.sdu.dk, 2137 9061.

Afslutningsvis vil jeg gerne reklamere for vores fælles aftagerpanelsdag den 17. maj 2016. Programmet er fortsat under udarbejdelse, men forventes at blive udsendt ultimo marts.

Derudover vil jeg gerne invitere jer til at deltage i fakultetets praktik- og projektdag den 20. april 2016.

Endnu engang til for jeres engagement i vores uddannelser!

Med venlig hilsen

Henning Andersen
Uddannelsesdirektør

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies