Menu

System sikrer hurtigere og grønnere fly

Af Henrik Møller Hansen, civilingeniør i Software Engineering og CTO ved AviationCloud A/S, hh@aviationcloud.aero.

Hver dag foretages der mere end 100.000 kommercielle flyvninger. Det medfører et udslip af CO2 på næsten 700 millioner tons, og det forventes, at antallet af flyvninger vil være konstant stigende.

For at sikre en bæredygtig vækst har flyindustrien forpligtet sig til, at denne vækst kan ske uden yderligere stigninger i CO2-udslippet fra flytrafik. Derfor er der enorm fokus på at effektiviserer flytrafikken – både ved hjælp af nyere og mere effektive fly, men også ved hjælp af bedre software, der kan sikre en optimal afvikling af den stigende mængde trafik.

Mit speciale fokuserer på at optimere flytrafikken ved at planlægge ruter, der blandt andet bedre udnytter gunstige atmosfæriske forhold som eksempelvis medvind eller temperaturer hvor flyets motorer yder mest optimalt. Specialet er skrevet i samarbejde med AviationCloud A/S, hvor jeg selv er CTO, teknisk chef.

Kompliceret ruteplanlægning

Verdens luftrum består af virtuelle veje kaldet airways. Brugen af airways hjælper blandt andet med at sikre en separering af flytrafikken og undgåelse af kollisioner. På samme måde som en lastbilchauffør planlægger sin rute langs vejene, skal et fly have planlagt sin rute langs disse airways.

Når et flys rute skal planlægges, er der dog mange yderligere forhold at tage højde for sammenlignet med en rute langs veje på jorden. En god rute den ene dag, kan være en dårlig rute en anden dag, hvis vejrforholdene har ændret sig.

I modsætning til biler og tog har et fly ikke muligheden for at bremse op og holde i kø. Derfor udsendes der hver dag mange tusinder restriktioner, der dikterer hvordan flyruter kan planlægges. Formålet med disse restriktioner er at begrænse trafikken i bestemte områder således, at flytrafikken kan afvikles planmæssigt.

Særligt disse restriktioner har gjort det meget svært for eksisterende software at planlægge gode flyruter. Derfor anvender mange luftfartsselskaber i dag manuel ruteplanlægning. Manuel planlægning er dog så omfattende, at kriteriet ikke længere bliver at sikre optimale eller mest energieffektive ruter, men derimod bare at finde en rute, der kan blive godkendt i forhold til alle publicerede restriktioner.

Hurtigere og grønnere fly
Mit speciale dokumenterer en række metoder til at håndtere de mange forskellige atmosfæriske forhold og luftrums restriktioner på en måde der hurtigt og fuldt automatisk kan resultere i optimerede ruter. I tests var 96 procent af de producerede ruter direkte brugbare i praksis, og sammenlignet med andre kommercielle softwarepakker blev flyvetiden og brændstofsforbruget reduceret med seks procent i gennemsnit.

Resultaterne er opnået ved bedre modellering af flyets aerodynamiske egenskaber, atmosfæriske forhold og bedre fortolkning og håndtering af de mange luftrums restriktioner.


AviationCloud A/S blev etableret i 2012 og har fokus på at levere beregnings- og optimeringsservices til luftfartsindustrien. I Januar 2016 er vi syv fuldtidsmedarbejdere, alle med en ingeniør- eller datalogbaggrund fra SDU. Med blandt andet baggrund i de dokumenterede resultater for vores ruteoptimering modtog vi i starten af 2016 en investering fra en amerikansk virksomhed. Over de næste tre år forventer AviationCloud en solid vækst, og et behov for at ansætte mange flere skarpe hjerner fra Syddansk Universitet.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies