Menu

Virtuelle virksomheder ruster ingeniørstuderende til virkeligheden

Af lektor Ib Chistensen fra Mads Clausen Instituttet, ic@mci.sdu.dk.

Ingeniørvidenskab er en faglig men også social disciplin – forstået på den måde at samarbejdet mellem mange personer med forskellige kompetencer er en nødvendighed for at løse de store projekter ingeniørerne udfordres med.

Men samtidigt krævers der dyb specialistviden, som igen kræver lang tids beskæftigelse med faget for at nå dertil. Endelig sker den teknologiske udvikling så hurtig – og den er accelererende – at bare det at vedligeholde sine kompetencer kan være et fuldtidsjob. Og virksomhederne kræver specialister (nørder) samtidig med, at ingeniørerne skal have bred viden om projektledelse, økonomi og meget mere.

Hvordan kan vi uddanne studerende til at leve op til alle kravene på bare 3½ år, diplomingeniør eller 5 år, civilingeniør?
Experts in Teams konceptet har vist sig at være en del af løsningen. Ideen er, at de studerende organiseres i en virtuel virksomhed, med op til 15 deltagere fra forskellige studieretninger og bliver udfordret ved at skulle løse en rigtig opgave for en virksomhed.

Kravet er at de kommer frem til en løsning på de tekniske udfordringer – dvs. udvikler et produkt, men også at de laver en markedsundersøgelse og en forretningsplan. Produktet kan danne grundlag for en ny virksomhed eller et helt nyt produkt i en eksisterende virksomhed.

I Sønderborg er det studieretningerne Mechatronics, Innovation and Business og Interaction Design der samarbejder om dette, og projekterne spænder vidt. Eksempler er:

- Autonome sejlbåde, en eldreven traktor, karakterisering af fiskestænger, automatisk dosering af tilsætninger til økologiske melblandinger, automatisering af et observatorium, udnyttelse af havvand til opvarmning og køling i bygninger, interaktive skærme til byrum.

Ikke alle projekter bliver til noget efterfølgende, men et eksempel på en succes er projektet om opvarmning og køling ved hjælp af havvand. To af de studerende, der var med i projektet, har efterfølgende fået penge fra Bitten og Mads Clausens fond og Sønderborg Kommune til etablering af et større forsøgsanlæg på Als, der nu er sat i drift.

Desuden planlægges, at et endnu større anlæg skal etableres i forbindelse med havneprojektet i Sønderborg – i det nye kulturhus, samt at der efterfølgende kan etableres et anlæg i Alsion. Et godt eksempel på hvordan et studenterprojekt kan udvikles til en ny virksomhed og nye løsninger til gavn for samfundet.

Experts in Teams betyder, at de studerende skal udvikle og bruge deres individuelle kompetencer til at yde maksimal indflydelse på projektet. Samarbejdet og organiseringen af arbejdet er ofte den største udfordring, men giver også erfaringer der kan bruges efterfølgende. Tilbagemeldingerne fra virksomheder (praktikpladser) og studerende er samstemmende; At de føler sig klar til at gå ud i den rigtige verden, og at de får en god ballast til at møde og indgå i virksomhedernes organisationer efterfølgende.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies