Skip to main content

Civilingeniører uddanner sig i samarbejde med erhvervslivet

Af specialkonsulent Lone Søvad Madsen fra TEK – Innovation, lsma@tek.sdu.dk

Civilingeniøruddannelserne er karakteriseret ved et højt teoretisk fagligt niveau, men denne viden behøver ikke kun at komme fra universitetet. Indførelsen af studieaktiviteten ”Virksomhedsforløb” eller ”In-company Period” giver de studerende på 9. semester muligheder for at tilegne sig ny viden i en virksomhed.

 

Læring for virksomhed og studerende

Foreningen Dansk Fjernvarme etablerede i 2012 tænketanken Grøn Energi, der skaber viden om bæredygtige energisystemer. Samarbejdet med studerende fra Energiteknologi giver tænketanken en række forskellige muligheder.

- At have en velkvalificeret studerende i huset gør, at vi for eksempel kan tilføre ekstra ressourcer og kvalifikationer til de forskellige projekter, den faste stab af medarbejdere arbejder med – eller vi kan få løst forskellige større og mindre opgaver, vi ellers ikke ville få tid til. Så det tilfører ekstra kræfter til vores arbejde, siger Nina Detlefsen og uddyber:

- Desuden er det, at have en studerende tilknyttet, jo en proces, hvor begge parter giver og tager. Vi hjælper til med at uddanne og opkvalificere de kommende generationer af ingeniører – og det gør vi gerne. Til gengæld får vi ekstra ressourcer, friske øjne og den nyeste viden fra civilingeniøruddannelsen.

Virksomhedsorienteret forløb er ikke praktik

Krav til læring under virksomhedsorienterede forløb er væsentlig forskellige fra de krav, der ligger i diplomingeniørernes praktik. Derfor må de to ikke sammenlignes. De studerende skal tilegne sig ny viden, som de kan aflægge eksamen i efter endt studieforløb. Derfor er der krav om, at vejlederen i virksomheden er uddannet civilingeniør eller tilsvarende. Vejlederen skal være ansat i virksomheden og være til rådighed for den studerende. Ydermere skal der stilles en arbejdsplads til rådighed i de 15 uger forløbet varer.

Hvordan kommer du i gang

Alle vore uddannelser til civilingeniør rummer muligheden for virksomhedsforløb. Se listen over Civilingeniør - kandidatdelen Langt de fleste uddannelser har 9 semester i efteråret, men enkelte har 9. semester i forårssemestret; fx konstruktionsteknik.

Hvis det lyder attraktivt for din virksomhed kan du møde de studerende på PP-dag: Praktik og Projektdag som afholdes næste gang den 20. april 2017. PP-dagen fungerer som en lille messe, hvor de studerende har undervisningsfri i tidsrummet og derfor har mulighed for at kigge forbi de cirka 45 virksomhedsstande.  Mere information og tilmelding på www.sdu.dk/ppdag

Du kan kontakte Innovationskonsulent Lone Søvad Madsen, TEK Innovation hvis du vil vide mere om Virksomhedsorienteret forløb generelt eller hvis du er i tvivl om hvilken ingeniørtype, der kan passe til din virksomhed. Send mail til TEK-innovation@sdu.dk eller ring på tlf.: 2137 9061