Menu

Undervisnings- og semesterevalueringer

Det Tekniske Fakultet anvender flere metoder til evaluering af undervisning samt 1. – 4. semester på fakultetets diplomingeniør- og civilingeniør (BA) uddannelser:

  • En kort kvantitativ evaluering (spørgeskema) for alle undervisningssituationer samt 1. – 4. semester på fakultetets diplomingeniør- og civilingeniør (BA) uddannelser. Formålet er, at få et generelt overblik over de studerendes oplevelser af undervisningen samt at kunne rette fokus mod de undervisningssituationer, som oplever udfordringer.
  • En uddybende kvalitativ evaluering (dialog med hele holdet eller en fokusgruppe fra holdet) midtvejs gennem et fag og ved faget / semesterets afslutning (kvalitativ slutevaluering). Formålet er dels en gensidig forventningsafstemning om undervisningen; dels at skabe grundlag for en udviklende dialog.

Se resultatet fra de kvantitative evalueringer (spørgeskemaer)

Uddannelsesrapporter, der opsummerer undervisningsevalueringer, offentliggøres på Blackboard.

Du kan læse mere om Det Tekniske Fakultets koncept for evaluering af undervisning her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies