Menu

Studiemiljøundersøgelser

I studiemiljøundersøgelsen (SMU) spørges der ind til den generelle vurdering af studiemiljøet, faglige og sociale fællesskaber, trivsel, information, kommunikation og IT-forhold samt fysiske og æstetiske forhold.

Undersøgelsens resultater giver dels værdigfuld viden på fakultetsniveau, men også på uddannelsesniveau – og resultaterne drøftes årligt i både uddannelsesudvalg, studienævn og til de årlige statusmøder mellem de enkelte uddannelsesledelser og fakultetets ledelse.

Du kan se resultaterne fra de seneste studiemiljøundersøgelser her og læse uddannelsesspecifikke rapporter herunder

Error while rendering view [CookieWarning].