Skip to main content

Uddannelsesforum

Fakultetets Uddannelsesforum (TEK-UF)

I Fakultets Uddannelsesforum drøftes og koordineres udvikling af uddannelser og overordnede rammer for uddannelserne på tværs af hele TEK. Uddannelsesdirektøren er formand og alle uddannelsesledere og institutledere er medlemmer. I møderne deltager endvidere udvalgte administrative medarbejdere fra fakultetet. Andre videnskabelige eller administrative ansatte indbydes til møderne efter behov. Formålet med uddannelsesforum er at skabe et samlende forum for koordineret udvikling af fakultetets uddannelser og undervisning.

Uddannelsesforum har således til opgave at medvirke til, at der til stadighed foregår en livlig debat om uddannelsesudvikling på fakultetet.
Møderne i uddannelsesforum er tematiserede og kan f.eks. omhandle pædagogik, DSMI, evaluering og akkreditering, prøve- og eksamensformer samt tilsvarende overordnede emner af interesse og relevans for alle uddannelser.
Samtidig fungerer uddannelsesforum også som forum for diskussion af overordnede driftsmæssige uddannelsesproblemstillinger af interesse for uddannelsesledere og institutledere.

Uddannelsesforums forventede mødefrekvens er tre møder pr. semester.

Institutuddannelsesfora

I de enkelte institutters uddannelses fora drøftes udviklingsbehov og -muligheder for instituttets uddannelser, herunder samlæsning på tværs af uddannelserne. Institutlederen leder institutuddannelsesforum og alle uddannelseslederne for instituttets uddannelser er medlemmer.

Institutlederne indkalder deres institutters uddannelsesfora efter behov. Mødefrekvensen vil derfor variere fra institut til institut og afhænge af de aktuelle uddannelsesdagsordener.

Sidst opdateret: 18.01.2021