Uddannelsesforum

Det består af uddannelsesdirektør Henning Andersen som formand, pædagogisk konsulent Jørgen Bro Røn, der varetager sekretariatsopgaven for uddannelsesforum, afdelingsleder for TEK- Uddannelse og kvalitet samt uddannelseslederne for de 17 uddannelsesudvalg.

Andre videnskabelige eller administrative ansatte indbydes til møderne efter behov.

Formål og opgave
Formålet med uddannelsesforum er at skabe et samlende forum for koordineret udvikling af fakultetets uddannelser og undervisning.

Uddannelsesforum har således til opgave at medvirke til, at der til stadighed foregår en livlig debat om uddannelsesudvikling på fakultetet.

Møderne i uddannelsesforum er tematiserede og kan f.eks. omhandle pædagogik, DSMI, evaluering og akkreditering, prøve- og eksamensformer samt tilsvarende overordnede emner af interesse og relevans for alle uddannelser.

Samtidig fungerer uddannelsesforum også som forum for diskussion af overordnede driftsmæssige uddannelsesproblemstillinger af interesse for koordinatorer.

Uddannelsesforums forventede mødefrekvens er tre møder pr. semester.