Skip to main content

TEK Uddannelseskvalitetsgruppen (TEK-KVAL)

Arbejdet med uddannelseskvalitet på Det Tekniske Fakultet udføres af fakultetssekretariatet og de enkelte uddannelser i fællesskab. Fakultetets kvalitetskoordinator er daglig leder af kvalitetsarbejdet og referere til uddannelseschefen. Uddannelseslederne er primære ressource- og indgangspersoner for arbejdet med uddannelseskvalitet på de respektive uddannelser. Arbejdet med uddannelseskvalitet koordineres, faciliteres og udvikles fra TEK Uddannelseskvalitetsgruppen (TEK-KVAL)

TEK-KVAL består af fakultetets kvalitetskoordinator (formand for gruppen), alle uddannelseskoordinatorer (eller tilsvarende medarbejdere på uddannelserne med fokus på uddannelseskvalitet), øvrige kvalitetsmedarbejdere på fakultetet samt fakultetets studievejleder. Uddannelsesdirektør, TEK U&K afdelingsleder samt øvrige medarbejdere kan deltage efter behov.

Formål og opgaver

TEK-KVALs opgaver er at koordinere, facilitere og udvikle fakultetets arbejde med uddannelseskvalitet samt at bidrage til en løbende monitorering af indikatorer på uddannelsernes kvalitet og virke.

Gruppen har tre primære formål:

  • At koordinere og facilitere det daglige og systematiske arbejde med uddannelseskvalitet på Det Tekniske Fakultet
  • At medvirke til en udvikling og langsigtet styrkelse af kvalitetskulturen omkring fakultetets uddannelser
  • At sikre en løbende og for uddannelseskvalitet relevant kompetenceudvikling i gruppen
  • At bidrage til erfaringsudveksling og vidensdeling
  • At bidrage til en løbende monitorering af indikatorer på uddannelsernes kvalitet og virke

Kontakt

For kontakt til TEK-KVAL gruppen: specialkonsulent Per Æbelø - telefon 2049 8717.

Sidst opdateret: 09.07.2021