Skip to main content

Møderække

26.2.2021
28.5.2021
27.8.2021
26.11.2021 

Ansøgninger inkl. bilag skal være ph.d.-udvalget i hænde senest 8 dage før mødet. Ufuldstændige ansøgninger behandles ikke.

Sidst opdateret: 22.12.2020