Skip to main content

Hvem og hvad - Uddannelseskoordinering og -support

Se her, hvem du kan kontakte for spørgsmål vedr. din ingeniøruddannelse.

SDU Studenterservice

Du kan kontakte SDU Studenterservice og få hjælp til følgende:

 • Generelle regler eller frister for optagelse, eksamenstilmelding og lignende.
 • Registrering i forbindelse med undervisning, eksamen, orlov, udmeldelse m.m.
 • Skift af studie
 • En indskrivningsbekræftelse eller karakterudskrift
 • Spørgsmål til SU, SPS, den generelle studie- og trivselsvejledning samt karreirrevejledning .
 • Hvis du har mistet dit studiekort.
 • Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med universitetets hjemmesider.
 • Hvis du har spørgsmål som eliteidrætsudøver
 • Hvis du har brug for hjælp til at få vist vej.

  For kontaktinformationer se venligst her: SDU Studenterservice
 

Efteruddannelser og adgangskurser

For hjælp til studieadministration til din efteruddannelse eller adgangskursus, kan du kontakte følgende personer:

Teknisk diplom i stærkstrømsteknologi
Tina Carøe Sørensen
Mail: tcs@tek.sdu.dk

Teknisk diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi
Tina Carøe Sørensen
Mail: tcs@tek.sdu.dk

Adgangskurser - Odense
Mail: tek-studie@tek.sdu.dk

Adgangskurser - Sønderborg
Dorthe Wildt Nielsen
Mail: dwn@mci.sdu.dk

 

Uddannelsessekretærer

For spørgsmål til projektrum, eksamenstider, dit skema eller administrative forhold omkring din uddannelse eller undervisning, kan du kontakte uddannelsessekretærerne:

Miljøteknologi 
Kemi- og Bioteknologi
Kemi

Kontakt:
Tina Carøe Sørensen
tcs@tek.sdu.dk

Bygningsteknik
Konstruktionsteknik

Kontakt:
Mette Elise Jørgensen
mejo@tek.sdu.dk

Global Management and Manufacturing
Maskinteknik

Danny Colmorten
daco@tek.sdu.dk

Produktion
Operations Management
Experts in Team Innovation

Kontakt:
Susanne Fogtmann
sfo@tek.sdu.dk

Integreret Design
Product Development and Innovation

Kontakt:
Christina Pytlick
cpy@tek.sdu.dk

Spiludvikling og læringsteknologi
Software Engineering
Softwareteknologi

Kontakt:
Anna Schollain
avs@tek.sdu.dk

Robotteknologi
Kontakt:
Kirsten Thorup Nielsen
kitho@tek.sdu.dk

Elektrisk Energiteknologi
Elektronik (Odense)
Fysik og Teknologi

Kontakt:
Sussi Schmidt
susch@tek.sdu.dk

Mechatronics
Electronics (Sønderborg)
Innovation & Business

Kontakt:
Birgit Andersen
ba@sdu.dk

Velfærdsteknologi
Energiteknologi

Kontakt:
Lene Bjørnskov Birkebjerg
lebib@tek.sdu.dk

 

Uddannelseskoordinatorer

Har du spørgsmål til din studieplan, studieordning og reglerne for din uddannelse? Eller har du behov for at søge studienævnet om dispensation fra uddannelsens regler eller forhåndsmerit/merit?. Så kan du kontakte din uddannelseskoordinatorer:

Robotteknologi
Spiludvikling og læringsteknologi
Kontakt: 
Kamilla Juel Sørensen
kjs@tek.sdu.dk

Software Engineering
Softwareteknologi

Kontakt: 
Sofie Birch
sbirch@tek.sdu.dk

Energiteknologi
Velfærdsteknologi

Kontakt: 
Mette Jantzen
metja@tek.sdu.dk

Kemi- og Bioteknologi
Kemi
Miljøteknologi
Global Management and Manufacturing
Kontakt:
Mette Smølz Skau
mskau@tek.sdu.dk


Elektrisk Energiteknologi
Elektronik (Odense)
Fysik og Teknologi

Kontakt:
Pia Friis Kristensen
piakr@tek.sdu.dk

Mechatronics
Electronics (Sønderborg)
Innovation & Business

Kontakt:
Christina Skytte Møller
skytte@tek.sdu.dk

Maskinteknik
Konstruktionsteknik
Bygningsteknik

Kontakt:
Sasha Bisschop
saib@tek.sdu.dk

Produktion
Operations Management
Product Development and Innovation
Integreret Design

Kontakt: 
Charlotte Rabjerg
cnra@tek.sdu.dk

For ansatte

Du kan finde en oversigt over TEK's Uddannelsesledere   på SDUnet
Du kan finde en oversigt over TEK's uddannelseskoordinatorer på SDUnet
Du kan finde en oversigt over TEK's uddannelsessekretærer på SDUnet

Linkene er kun tilgængelige for medarbejdere på SDU