Skip to main content

Studieordninger og fag - Diplomingeniør i Maskinteknik

Studieordninger
Pr. optag 2017 vil uddannelsens generelle regler (tidl. kapitel 1-8) og studiespecifik information om uddannelsen (tidl. kapitel 9) være samlet i den samme studieordning. Studieordningen vises i en webversion, der kan 'foldes ud' via Vis alt i højre hjørne.

Studieordninger for tidligere optag

Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser (PDF)

Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

Eventuelle overgangsbestemmelser er tilgængelige i den senest reviderede studieordning.

Fagbeskrivelser 

*) Fordi TEK har flyttet fagbeskrivelser over i et nyt system, vil der for efterår 2018 være en separat studieplan for nogle af de udbudte valgfag.

Tidligere studieordninger og modulbeskrivelser

Valgfagspakker - maskinteknik


M-klassik: X-CAS, M-HYD, X-VIB

Videregående materialer og teknologiske processer: M-COM, M-RAP, X-CAS

Køretøjsdesign: X-VDY, M-COM, X-CAS 

 

Sidst opdateret: 15.09.2021