Skip to main content

Diplomingeniør i Elektroteknik

      Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser, gældende for studerende optaget til og med vinter 2014 (PDF)

    Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

        Datateknik
            - Studerende med studiestart fra og med september 2012 (PDF)

        Stærkstrømsteknik
            - Studerende optaget fr.o.m. september 2011 henvises til Diplomingeniør i Stærkstrømsteknik

        Svagstrømsteknik
            - Studerende med studiestart fra og med september 2012 (PDF)

    Modulbeskrivelser (fagbasen) 

        Datateknik
            - Fagudbud efterår 2012 
            - Fagudbud forår 2013 
            - Fagudbud efterår 2013 
            - Fagudbud forår 2014  
            - Fagudbud efterår 2014 
            - Fagudbud forår 2015 
            - Fagudbud efterår 2015
            - Fagudbud forår 2016
                          
        Svagstrømsteknik
            - Fagudbud efterår 2012 
            - Fagudbud forår 2013 
            - Fagudbud efterår 2013 
            - Fagudbud forår 2014 
            - Fagudbud efterår 2014 
            - Fagudbud forår 2015 
            - Fagudbud efterår 2015
            - Fagudbud forår 2016

        Stærkstrømsteknik 
            - Studerende optaget fr.o.m. september 2011 henvises til Diplomingeniør i Stærkstrømsteknik 
            - For tidligere modulbeskrivelser henvises til nedenstående link  

Tidligere studieordninger og modulbeskrivelser 

Sidst opdateret: 20.10.2017