Skip to main content

Studieordninger og fag - Diplomingeniør i Elektronik

Studieordninger 
Pr. optag 2018 vil uddannelsens generelle regler (tidl. kapitel 1-8) og studiespecifik information om uddannelsen (tidl. kapitel 9) være samlet i den samme studieordning. Studieordningen vises i en webversion, der kan 'foldes ud' via Vis alt i højre hjørne.

Studieordninger for tidligere optag
Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser (PDF) 

Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

Fagbeskrivelser 

Tidligere studieordninger og modulbeskrivelser

Elektroteknik
Studerende optaget på Elektroteknik 2013 eller tidligere henvises til Diplomingeniør i Elektroteknik

Stærkstrømsteknik
Studerende optaget fr.o.m. september 2011 henvises til Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi (Stærkstrømsteknik)

Sidst opdateret: 19.05.2021