Skip to main content

Regelsamlingen

Det Tekniske Fakultets regelsamling beskriver de regler og rammer, der gælder for alle studerende på Det Tekniske Fakultet – regler, der går på tværs af uddannelser og institutter. Det er dit ansvar at holde dig orienteret om de til enhver tid gældende regler og procedurer. 

Det Tekniske Fakultets Regelsamling 2015-16 (PDF)

Råd og vejledning omkring regler og procedurer
Studenterservice kan hjælpe med praktiske anliggender som bortkomne studiekort, brug af Student-selvbetjening og udlevering af forskellige skemaer og blanketter.

Studieservice (Alsion, Sønderborg) kan hjælpe de studerende i Sønderborg med alt fra SU-relaterede spørgsmål til spørgsmål om indskrivning, studiekort og vejledning.

Studievejlederen ved Det Tekniske Fakultet (Odense) kan hjælpe med at få styr på de regler, der gælder dit studieforløb. Her kan du også få vide mere om procedurer for ansøgning om eksempelvis merit og dispensation.

Hvis du føler behov for en snak om ting, der gør dit liv eller studium svært at håndtere, kan du kontakte Studie- og Trivselsvejledningen.

Til alle uddannelser ved Det Tekniske Fakultet - også Adgangskursus og diplomuddannelserne - er der tilknyttet en uddannelsessekretær. Vedkommende kan blandt andet besvare de spørgsmål, du måtte have om den praktiske tilrettelæggelse af din uddannelse. Det kunne dreje sig om anliggender som undervisningsskema, eksamensplan og eftertilmelding til undervisning.

For hver ingeniøruddannelse har Det Tekniske Fakultet udpeget en uddannelseskoordinator/uddannelsesleder, der blandt andet har ansvaret for koordinering af den konkrete uddannelse og er med til at sikre uddannelsens overordnede udvikling. Her kan du blandt andet få besvaret mere fagspecifikke spørgsmål, samt vejledning om tilrettelæggelse af studieforløb

Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet er det organ, der behandler ansøgninger fra de studerende om blandt andet merit og dispensation. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure i reglerne og spørge studievejlederen, hvis du er i tvivl om, hvornår du skal henvende dig til Studienævnet. Studerende på adgangskursus samt ph.d.-studerende skal i forbindelse med merit og dispensation henvende sig til andre instanser. Læs mere om dette under de konkrete regler.